Kauksi-Leevaku rekonstrueerimine

Tugimaantee nr 62 Kanepi-Leevaku km 33,6-41,7

 

Ülevaade projektist

Peamised tööd:

  • katendi rekonstrueerimine,
  • riigiteede/KOV teede/erateede ristmike ümberehitamine,
  • bussipeatuste ehitamine,
  • haljastuse rajamine,
  • kraavituse rajamine,
  • mullatööd,
  • aluste ja katete ehitamine,
  • tehnovõrkude ümberehitamine,
  • vajalikes lõikudes uue teemaa-ala moodustamine,
  • liiklusmärkide vahetamine.
Võimalike liikluskorralduste muudatuste kohta leiab info portaalist Tark Tee
 

Vaata lisaks