Keedika-Linnamäe lõigu rekonstrueerimine

Kevad-sügis 2020

3 000 000€

Selektor Projekt OÜ

Ehitamisel

Ehitustööde eesmärgid


Rekonstrueerimise eesmärk on teelõigu liiklusohutuse taseme tõstmine, teekatte ümberehitus kandevõime tõstmiseks ning seisukorra parandamiseks. Sõidumugavuse ja tee kandevõime parandamiseks likvideeritakse ebatasane teekate ja rajatakse uus katendikonstruktsioon ning paigaldatakse uued liikluskorraldusvahendid.

Riigitee nr 17 Keila – Haapsalu km 54,89-62,82

Liikluskorralduse muudatused

Ehitusaegseid ümbersõite ei ole eeldatavalt ette nähtud, üks sõidusuund on liiklejatele avatud. Ehituse ajaks kehtestatakse liikluspiirangud, ajutine liikluskorraldus on planeeritud ajutiste fooride ja reguleerijate kasutamisega.

Ülevaade projektist


Rekonstrueerimiste käigus eemaldatakse külgnähtavuse parandamiseks puid ja võsa, remonditakse osaliselt tee muldkeha, kaevatakse ja puhastatakse teekraave, asendatakse amortiseerunud teetruubid. Uueks teekatteks on kahekihiline asfaltbetoonkate kompleksstabiliseeritud alusel. Kogu lõigu ulatuses paigaldatakse uued liikluskorraldusvahendid.