Kernu ümbersõidu ja liiklussõlme projekt

Riigi põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn–Pärnu–Ikla km 36,5-42

 

Ülevaade projektist

Kernu ümbersõidu uus teeristlõike lahendus on 2+1 lahendus, kus keskele ehitatakse põrkepiire, et auto ei satuks vastassuuna vööndisse. See tähendab ühele poole on üks sõidusuund  ja teisel pool on kaks sõidusuunda, mis enamvähem ühe kilomeetri järel vahelduvad. Sellise lahendusega anname sõidukitele ohutu möödasõidu võimaluse. 

Võimalike liikluskorralduste muudatuste kohta leiab info portaalist Tark Tee
 

Vaata lisaks