Kernu ümbersõidu ja liiklussõlme projekt

Ehitus 2018-2019

14 900 000€

85%  -   12 700 000€

Skepast&Puhkim OÜ ja Roadplan OÜ

Projekteerimine

Ehitustööde eesmärgid


Kernu ümbersõidu põhiprojekti koostamine ja põhimaantee km 36,5-37,8 Kernu tankla lõik ja eritasandilise liiklussõlme põhiprojekti koostamine. Projekti eesmärk on liikluse ümbersuunamine Kernu vaheliselt kitsaskohast välja vastavalt Tallinn–Pärnu maantee teemaplaneeringule.

Riigi põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn–Pärnu–Ikla km 36,5-42

Ülevaade projektist


Kernu ümbersõidu uus teeristlõike lahendus on 2+1 lahendus, kus keskele ehitatakse põrkepiire, et auto ei satuks vastassuuna vööndisse. See tähendab ühele poole on üks sõidusuund  ja teisel pool on kaks sõidusuunda, mis enamvähem ühe kilomeetri järel vahelduvad. Sellise lahendusega anname sõidukitele ohutu möödasõidu võimaluse.