Kiisa–Kohila teelõigu rekonstrueerimine

Projekti algus 2020, ehitustööde teostamise aeg 2021

Klotoid OÜ

Projekteerimine
Riigitee nr 11245 Kiisa–Kohila km 0–1,14 rekonstrueerimine

Ülevaade projektist


Maanteeamet kinnitas projekteerimistingimused Kiisa–Kohila teelõigu (km 0–0,14) rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks.

Kiisa–Kohila teelõik paikneb osaliselt Harju maakonnas Saku vallas Roobuka külas ja osaliselt Rapla maakonnas Aespa alevikus. Tee kohalik nimetus on Roheluse tee. Lõik algab Hageri tee ristmikust ja lõpeb Mäevana tee ristmikul.

Projekti eesmärk on rekonstrueerida olemasolev maantee, et tõsta liiklusohutuse taset ja sõidumugavust ning parandada katendi kandevõimet. Projektiga kavandatakse tee muldkeha remont, uue asfaltbetoonkattega katendi ehitamine, olemasolevate ristmike, mahasõitude ja vete äravoolusüsteemide korrastamine ning uute liikluskorraldusvahendite paigaldamine.

Olemasolevat kiirusrežiimi ei muudeta, kiiruspiirang 50 km/h jääb ka edaspidi.

Praeguse sõidutee katte laius on 5,5-6 m. Projektiga kavandatult tuleb katte laius 6,5 m, millest sõidurajad on 2x2,75 m ja kindlustatud peenrad 2x 0,5 m. Mõnes kohas tuleb teekatte kõrgust konstruktsiooni tugevdamise tõttu tõsta 10–20 cm.

Kõige suurema muudatusena on plaanis ümber ehitada lõigu alguses olev Hageri tee ja Roheluse tee ristmik. Ristmiku Roheluse tee harule tehakse ohutussaar ning jalakäijate ülekäigurada, mis tagavad jalakäijatele ohutuma teeületuse laial ristmikualalt Parema nähtavuse tagamiseks muudetakse Roheluse tee ja olemasoleva jalgtee lõikumisnurka Hageri teega võimalikult täisnurga lähedaseks.

Ristmiku ümberehituse kavandamisel arvestatakse, et parkimine ristmiku alal ei ole lubatud. Seega tuleb teest vasakul asuva „Meie“ kaupluse omanikul vajadusel suurendada kaupluse kinnistul asuvat parklat, et sinna mahuksid kõikide poekülastajate autod. Praegusel kujul sõidukite parkimine ristmiku alal tee servas on liiklusele ohtlik ja takistab oluliselt liiklemist maanteel.

Kitsa teemaa tõttu tuleb eemaldada tee ääres kasvavaid puid, hekke ja võsa, et tagada vete äravooluks vajalike kraavide rajamine, parandada nähtavust ning eemaldada liiklusohtlikudtakistused tee vabast ruumist.

Olemasoleva jalgtee lahendust muudetakse ligikaudu 50 m pikkuses lõigus Hageri tee ristmiku alal. Juhul, kui tee ehituse tehnoloogiast tulenevalt võib tekkida vajadus sõiduteest äärekiviga eraldatud lõigus oleva jalgtee osa ajutiselt lammutada, siis see taastatakse tee ehituse käigus endises asukohas.