Kirdalu–Kiisa ja Kiisa jaama tee rekonstrueerimine

Riigiteede nr 11152 Kirdalu-Kiisa km 0,0-5,005 ja 11243 Kiisa jaama tee km 0 – 0,120

 

Ülevaade projektist

Olemasoleva katendi freesimine, teemuldkeha laiendamine, turbaaladel mass-stabiliseerimine, aluste ehitus, kompleksstabiliseerimine, asfaltkatte paigaldus. 

Võimalike liikluskorralduste muudatuste kohta leiab info portaalist Tark Tee
 

Vaata lisaks