Kirdalu–Kiisa ja Kiisa jaama tee rekonstrueerimine

Juuni-november 2018

1 830 000€

Tuulekaru OÜ

Valmis

Ehitustööde eesmärgid


Liiklusohutuse ja sõidumugavuse taseme tõstmine. Tee kandevõime tõstmine, katte tasasuse parendamine ja katte laiuse suurendamine.

Riigiteede nr 11152 Kirdalu-Kiisa km 0,0-5,005 ja 11243 Kiisa jaama tee km 0 – 0,120

Liikluskorralduse muudatused

Kiiruspiirangud töötsoonides. Töövõtjal on õigus sulgeda riigitee 11152 Kirdalu-Kiisa km 0,2-0,9 pinnase mass-stabiliseerimise tööde ajaks juhul, kui see on tehnoloogiliselt möödapääsmatu. Sulgemise hetkel peab olema tagatud juurdepääs kohalikele elanikele ja operatiivsõidukitele.

Ülevaade projektist


Olemasoleva katendi freesimine, teemuldkeha laiendamine, turbaaladel mass-stabiliseerimine, aluste ehitus, kompleksstabiliseerimine, asfaltkatte paigaldus.