Kohtla-Järve–Järve taastusremont

1. juuli 2017

29. juuli 2017

407 332€

Töövõtja koostab liikluskorraldusliku plaanilahenduse

Osaühing N&V

Taalri Varahaldus AS

Valmis

Ehitustööde eesmärgid


Eesmärgiks on teelõigu amortiseerunud katte taastamine ning liiklusohutuse tõstmine eraldades sõidurajad piirdega ja rajades liikluse suunamiseks ristmikule ja Kohtla -Järve linna piirile liiklussaared.

Riigitee 93 Kohtla-Järve–Kukruse–Tammiku km 7,994-8,991

Liikluskorralduse muudatused

Teetööde käigus ümbersõite ette näha ei ole, kuid arvestada tuleb liikluspiirangutega vahetult töötsoonis. Tööd tuleb teostada selliselt, et vähemalt üks sõidusuund on liiklejatele alati avatud. Vajadusel rakendatakse liiklusreguleerijad ja/või foore. Uus asfalt peab olema paigaldatud hiljemalt 21 kalendripäeva jooksul alates freesimistööde algusest.

Ülevaade projektist


Taastusremondi käigus teostatakse olemasoleva katte tasandusfreesimine ning paigaldatakse tasanduskiht ja uus asfaltkate.

Sõiduradade piirdega eraldamise tulemusena muutub teelõigu liikluskorraldus.