Kohtla-Järve–Järve taastusremont

Riigitee 93 Kohtla-Järve–Kukruse–Tammiku km 7,994-8,991

 

Ülevaade projektist

Taastusremondi käigus teostatakse olemasoleva katte tasandusfreesimine ning paigaldatakse tasanduskiht ja uus asfaltkate.

Sõiduradade piirdega eraldamise tulemusena muutub teelõigu liikluskorraldus.

Võimalike liikluskorralduste muudatuste kohta leiab info portaalist Tark Tee
 

Vaata lisaks