Kohtla – Kohtla-Nõmme lõigu rekonstrueerimine

Kõrvalmaantee 13115 km 0–3,3

 

Ülevaade projektist

Põhiprojekt valmib eeldatavalt juuni 2018. Olemasolev tee rekonstrueeritakse. Lahendatakse sadevete ärajuhtimine. Liiklusohutuse parandamiseks, ehitatakse ümber ristmik, parandatakse külgnähtavust puude ja võsa likvideerimisega. Raudteega külgnevale teelõigule projekteeritakse möödasõidu taskud.

Objektiga piirduvatele naaberkinnistute omanikele saadetakse välja personaalne teade projekteerimistingimuste eelnõule arvamuse avaldamiseks.

Võimalike liikluskorralduste muudatuste kohta leiab info portaalist Tark Tee
 

Vaata lisaks