Kohtla – Kohtla-Nõmme lõigu rekonstrueerimine

9. juuli 2018

30. juuni 2019

962 000€

Tinter-Projekt OÜ

YIT Infra Eesti AS

Novica OÜ

Valmis

Ehitustööde eesmärgid


Töö eesmärk on parandada kandevõimet, tõsta sõidumugavust ja liiklusohutustaset ning ümber ehitada Kohtla sild.

Kõrvalmaantee 13115 km 0–3,3

Ülevaade projektist


Põhiprojekt valmib eeldatavalt juuni 2018. Olemasolev tee rekonstrueeritakse. Lahendatakse sadevete ärajuhtimine. Liiklusohutuse parandamiseks, ehitatakse ümber ristmik, parandatakse külgnähtavust puude ja võsa likvideerimisega. Raudteega külgnevale teelõigule projekteeritakse möödasõidu taskud.

Objektiga piirduvatele naaberkinnistute omanikele saadetakse välja personaalne teade projekteerimistingimuste eelnõule arvamuse avaldamiseks.