Kõmsi–Virtsu lõigu rekonstrueerimine

Riigitee nr 10 Risti–Virtsu–Kuivastu–Kuressaare km 56,3 - 65,0

 

Ülevaade projektist

Rekonstrueeritav tee jääb olemasoleva tee muldkehale ning sellele on projekteeritud 3,5 m laiused sõidurajad. Asfaltkatte laius jääb samaks olemasolevaga - 9 m. Olemasolevad mahasõidud säilitatakse ja rekonstrueeritakse. Teelõigule ehitatakse  kompleksstabiliseeritud alusele kahekihiline asfaltbetoonist kate. Osalist laiendatakse ristmikke Kõmsil, rajades vasakpöörde võimalused Kõmsi ja Pivarootsi suunale.

Võimalike liikluskorralduste muudatuste kohta leiab info portaalist Tark Tee
 
 

Vaata lisaks