Konuvere–Jädivere eelprojekt

Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla km 77,7–88,7

 

Ülevaade projektist

  • 2+1 ristlõikega lahenduse rajamine alates riigitee nr 4 (E67) Tallinn -Pärnu-Ikla km 77,7 kuni km 88,7
  • Eritasandiline ristumine, Päärdu liiklussõlm km 83,22;
  • Samatasandiline ristumine km 81,429;
  • Bussipeatuste ühendamine jalgteedega, ohutussaared põhimaantee ületamiseks;
  • Velise jõele uus Päärdu sild, olemasoleva Päärdu silla remont km 81,826 (trassi Velise jõe ületus 2+2 ristlõikega lahendusega ja ulukite silla alt läbipääs);
  • Ökodukt km 78,6;
  • Suurulukite samatasandiline ülepääs km 79,66, km 81,39, km 85,63;
  • SOS peatumise kohad (4 tk);
  • Müratõkkeseinad põhimaanteele, kinnistute Koskaru, Veltmani, Vahtriku, Venematsi, Sillaotsa, Paisuotsa, Sirina, Nuki, Viita, Konno, Männa, Roistu elukeskkonna parandamiseks
  • Liiklusohutuse suurendamise eesmärgil suletud mahasõitude asemel ja müratõkkeseinaga kinnistutele projekteeritakse juurdepääsuteed ja/või lahendatakse kinnistule juurdepääs tagasipöördekohtadega.

 

Ehitusprojekti (eelprojekti staadiumis) avalikustamine toimub 12.12.2018, kell 18.00, Külade keskus, Kooli tee 2, Kivi-Vigalas, Märjamaa vallas, 78001 Raplamaal. 

Võimalike liikluskorralduste muudatuste kohta leiab info portaalist Tark Tee
 

Vaata lisaks