Konuvere-Jädivere lõigu projekteerimine

Projekteerimise kestvus: august 2017-aprill 2019

256 917€

Tuulekaru OÜ ja ProSystem OÜ

Projekteerimine

Ehitustööde eesmärgid


Eesmärgiks on Tallinn-Pärnu-Ikla maantee km 77,7-88,7 liiklusohutuse taseme tõstmine. Projektiga nähakse ette riigimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla (Via Baltica) teemaplaneeringutega kavandatud trassi asukohas 2+2 või 2+1 lahendusega põhimaantee projekteerimist.

Riigitee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla km 77,7-88,7

Ülevaade projektist


Konuvere-Jädivere lõigu uus teeristlõike lahendus on planeeritud 2+1 lahendus, kus keskele ehitatakse põrkepiire, et auto ei satuks vastassuuna vööndisse. Möödasõidu lõigud vahelduvad umbes ühe kilomeetri järel.