Kõrveküla kõnnitee ja künniste rajamine

15. juuni 2017

15. detsember 2017

41 000€

Roadplan OÜ

Tref AS

Taalri Varahaldudus AS

Valmis

Ehitustööde eesmärgid


Liiklusohutuse taseme tõstmine Kõrvekülas,  jalakäijate sõiduteest eraldamine ja liikluse rahustamine.

Kõrveküla alevikus, kus asuvad põhikool, lasteaed, Tartumaa keskraamatukogu, Härma raamatukogu ja Haava postkontor

Liikluskorralduse muudatused

Ehituse ajaks paigaldatakse ajutine liikluskorraldus

Ülevaade projektist


Jalgtee ehitamine kõrvalmaantee 22210 Kõrveküla-Lähte km 0,25-0,76, ehitatakse 2,5 m laiune jalgtee ühendus Kõrveküla kauplusest kuni Linnu tänava ülekäigurajani. Vasula tee 9 hoone ette ülekäigurajale ehitatakse künnis. Teine künnis on ehitatakse 1 ja 3 keskele (vt 3.1 üldplaan) vastavalt Maanteeameti tüüpjoonisele. Kolmas künnis  on ehitatakse Kõrveküla kooli ees asuvale ülekäigurajale.