Kose–Ardu teelõigu ehitus

Riigitee nr. 2 Tallinn- Tartu- Võru- Luhamaa (Kose-Ardu) km 40.000 - 57.000

 

Ülevaade projektist

Kose-Ardu vaheline lõik on üks osa Kose–Mäo neljarajalisest maanteelõigust. Kose–Ardu 12 kilomeetri pikkuse lõigu ehitus algab augustis 2017 ning kestab 40 kuud.

Kogu teelõigule ehitatakse 2+2 sõidurajaga eraldusribaga maantee, Kose-Risti ja Ardu liiklussõlmed, üks tunnel ja üks ulukite läbipääsuks mõeldud ökodukt. Samuti on teelõigule kavandatud truubid kahepaiksetele ja väikeulukitele. Ristumised kõrvalmaanteede ja kohalike teedega on eritasandilised.

Tänasel Tallinna–Tartu maantee trassil olev Kose–Ardu teelõik jääb tervikuna teenindama kohalikku liiklust ja toimib vajadusel uue tee alternatiivina mitmesuguste eriolukordade puhuks. Uus teelõik on projekteeritud kiirusele 120 km/h.

Rohkem infot:

Võimalike liikluskorralduste muudatuste kohta leiab info portaalist Tark Tee
 
 

Vaata lisaks

Dokumendid

Vaata