Krootuse külas asuva ristmiku ümberehitus

20. juuni 2017

20. november 2017

Juuni - august 2017

38 000€

Roadplan OÜ

AS TREV-2 Grupp

AS Taalri Varahaldus

Valmis

Ehitustööde eesmärgid


Ristmiku ümberehitusega likvideeritakse liiklusohtlik olukord, kus olemasoleva mitmeharulise ristmiku puhul tehakse Pärna tänavalt vasakpöörded nii Karilatsi–Heisri teele kui ka vastassuunavööndi kaudu pöördeid vastupidises suunas. 

Kõrvalmaantee 18118 Karilatsi–Heisri km 9,49-9,55

Liikluskorralduse muudatused

Ehituse ajal korraldatakse liiklus objektil ajutiste liiklusmärkidega.

Ülevaade projektist


Pärna tänava ristmikule paigaldatakse uus asfaltkate ja uued liikluskorraldusvahendid. Pärna tänava ristmik muudetakse kõrvalmaantees suhtes täisnurkseks.