Kuiaru-Mannare lõigu km 16,1-28,2 rekonstrueerimine

24. aprill 2017

24. oktoober 2017

5 400 000€

OÜ Teedeprojekt

TREV-2 Grupp AS

Taalri Varahaldus AS

Valmis

Ehitustööde eesmärgid


Teelõigu rekonstrueerimise eesmärk on liiklusohutuse taseme parandamine paigaldades uued liikluskorraldusvahendid. Samuti sõidumugavuse tõstmine ja tee eluea pikendamine uue asfaltbetoonkatte rajamisega. Projekti tulemusena tagatakse katendile nõuetekohane laiusgabariit, ehitatakse ümber ristmikud ja mahasõidu ning muudetakse ohutumaks Selja asula vaheline teelõik jalgtee rajamisega. 

Riigitee 5 Pärnu–Rakvere–Sõmeru km 16,1-28,2

Liikluskorralduse muudatused

Töötsoonis on piiratud liikluskiirused 30-70 km/h mistõttu tasub liiklejatel arvestada teelõigu läbimiseks tavapärasest kuni 10 minutit rohkem. Teatud tööde puhul kasutatakse liikluse reguleerimiseks foore ning vajadusel kasutatakse liikluse reguleerijaid.

Ülevaade projektist


Esimeses etapis on paigaldatud uus kate ja markeerimine Kuiaru ja Tori ristmiku vahelisel teelõigul ning taastatud kiirusepiirang 90 km/h. Teises etapis toimuvad aluse ehituse tööd ning seejärel alustatakse katte paigaldusega.