Kuijõe–Seljaküla lõigu rekonstrueerimine

15. aprill 2019

15. oktoober 2019

3 280 000€

Selektor Projekt OÜ

TREV-2 Grupp AS

Lindvill OÜ

Ehitamisel

Ehitustööde eesmärgid


Rekonstrueerimise eesmärk on teelõigu liiklusohutuse taseme tõstmine, teekatte ümberehitus kandevõime tõstmiseks ning seisukorra parandamiseks. Sõidumugavuse ja tee kandevõime parandamiseks likvideeritakse ebatasane teekate ja rajatakse uus katendikonstruktsioon ning paigaldatakse uued liikluskorraldusvahendid. Teelõigu rekonstrueerimise käigus ehitatakse ümber amortiseerunud Kuijõe–Piiri sild ja Kuijõe–Kõrtsi sild.

Riigitee nr 17 Keila–Haapsalu km 34,7–44,5

Liikluskorralduse muudatused

Ehitusaegseid ümbersõite ei ole eeldatavalt ette nähtud, üks sõidusuund on liiklejatele avatud. Ehituse ajaks kehtestatakse liikluspiirangud, ajutine liikluskorraldus on planeeritud ajutiste fooride ja reguleerijate kasutamisega.

Ülevaade projektist


Rekonstrueerimiste käigus eemaldatakse külgnähtavuse parandamiseks puid ja võsa, remonditakse osaliselt tee muldkeha, kaevatakse ja puhastatakse teekraave, asendatakse amortiseerunud teetruubid. Uueks teekatteks on kahekihiline asfaltbetoonkate kompleksstabiliseeritud alusel. Kogu lõigu ulatuses paigaldatakse uued liikluskorraldusvahendid. Ehitatakse ümber Kuijõe–Piiri sild ja Kuijõe–Kõrtsi sild.