Kukruse-Jõhvi teelõigu ehitus

9. veebruar 2009

31. august 2010

40 260 000€

30%  -   12 115 000€

Halcrow Group Ltd ja Saksa firma Dorch Consult koostöös ETP Grupiga

Lemminkäinen Eesti AS, Tref AS, K-Most AS ja Teede REV-2 AS

Ramboll Eesti AS

Valmis

Ehitustööde eesmärgid


Tegu oli Eesti ühega ohtlikematest teelõikudest, kus oli väga suur liiklussagedus, mis oli tingitud Kohtla-Järve ja Jõhvi piirkondadevahelisest pendelliikumisest. Teelõik oli sisuliselt 2+2 maantee ilma igasuguse eraldusribata ning puudusid ka eritasandilised ristumised.

Põhimaantee 1 (E20) Tallinn – Narva maantee km 156,0-163,2

Ülevaade projektist


Eesti üks ohtlikemaid teelõike (km 156,0-163,2) ehitati neljarajaliseks eraldusribaga maanteeks. Lisaks ehitati sinna kolm eritasandilist ristmikku, üks riste, kaks jalakäijate silda ning rajati kogu lõigu ulatuses kergliiklusteed ja kogujateed. Samuti püstitati müratõkkeseinad ning tehti maastikukujundustöid teekeskkonna parandamiseks.