Kuressaare–Tõlli lõigu rekonstrueerimine

Põhiprojekt valmib 2019. aasta oktoobriks

Nordecon AS

Projekteerimine

Ehitustööde eesmärgid


Projekti eesmärk on Tõlli-Kuressaare teelõigu rekonstrueerimine liiklusohutuse taseme parandamiseks ja sõidumugavuse tõstmiseks. Lisaks ka tehniliselt vajaliku teemaa määramine.

Sõidumugavuse ja tee kandevõime parandamiseks likvideeritakse olemasolev ebatasane teekate ja rajatakse uued katendikonstruktsioonid. Ehitatakse uued teetruubid ja veeviimarid ning paigaldatakse uued liikluskorraldusvahendid.

Riigitee 78 Kuressaare-Kihelkonna-Veere km 2,383-8,250

Ülevaade projektist


  • Rekonstrueeritava lõigu pikkus 5,867 km.
  • Teelõigul on kaks riigitee ristmikku:
    • km 4,301 ristumine riigiteega 21121 Randvere-Ansi;
    • km 8,201 ristumine riigiteega 21101 Tõlli-Mustjala-Tagaranna.
  • Teelõigul km 3,654 asub remonditav Matu sild.
  • Km 2,383-3,100 rajatakse valgustatud kergliiklustee.