Kuusalu ja Jõelähtme–Kemba teelõikude remondid

10. aprill 2017

10. august 2017

2 030 000€

Reaalprojekt OÜ

Teede REV2 Grupp AS

Lindvill OÜ

Valmis

Ehitustööde eesmärgid


Ehitustöö käigus remonditakse amortiseerunud sõidutee lõigud ja parandatakse liiklusohutust.

Riigimaantee nr 11106 Kuusalu tee km 0-1,9 ja nr 11260 Jõelähtme - Kemba km 20,1-24,4

Liikluskorralduse muudatused

Remondi perioodil ei ole liikluse sulgemist ette nähtud. Tööde ajal on remondi piirkonnas liikluskiirus piiratud.

Ülevaade projektist


Olemasolev katendi konstruktsioon eemaldatakse freesimisega, ehitatakse killustikuga stabiliseeritud alused, millel paigaldatakse 2-kihine asfaldist kate. Kate märgistatakse termoplastikuga. Paigaldatakse uued liiklusmärgid.