Lagedi-Karla teelõigu ehitus

Riigitee nr 11 Tallinna ringtee km 6,0 – 9,7

 

Ülevaade projektist

Projekteeritud on kitsa eraldusribaga maantee, kus sõidusuundade eraldamiseks on kasutatud kas kahepoolset teraspiiret või betoonpiiret. Jüri-Väo sõidusuund on valdavalt projekteeritud olemasoleva muldkeha kohale. Muldkeha laiendamine on ette nähtud Väo-Jüri suunal. Projektiga on likvideeritud kõik samatasandilised ristmikud ja mahasõidud. Ristumine kõrvalmaanteega 11113 on lahendatud eritasandilise liiklussõlmena. Loode elamupiirkonnale on projekteeritud uus ühendus kohaliku tee (Kalevi tee ja Taevavärava tee) kaudu.

Pirita-Ülemiste kanali ületamiseks km 7,8 on projekteeritud sild. Vastavalt lähteülesandele on silla alla kummalegi poole kanalit ette nähtud 3 m laiused kruuskattega kallasrajad. 

Võimalike liikluskorralduste muudatuste kohta leiab info portaalist Tark Tee
 

Vaata lisaks