Lagedi-Karla teelõigu ehitus

18. august 2017

18. veebruar 2020

10 560 000€

85%  -   8 976 000€

Skepast&Puhkim OÜ

AS TREV-2 Grupp

Insener Telora-E OÜ

Ehitamisel

Ehitustööde eesmärgid


Ehitustööde eesmärk on rajada 3,6 km 2+2 rajaga I klassi sõiduteed koos tee nr 11113 eritasandilise ristmikuga ja ehitada Pirita-Ülemiste kanalile uus sild suurendades sellega liiklejate turvalisust antud lõigul.

Riigitee nr 11 Tallinna ringtee km 6,0 – 9,7

Ülevaade projektist


Projekteeritud on kitsa eraldusribaga maantee, kus sõidusuundade eraldamiseks on kasutatud kas kahepoolset teraspiiret või betoonpiiret. Jüri-Väo sõidusuund on valdavalt projekteeritud olemasoleva muldkeha kohale. Muldkeha laiendamine on ette nähtud Väo-Jüri suunal. Projektiga on likvideeritud kõik samatasandilised ristmikud ja mahasõidud. Ristumine kõrvalmaanteega 11113 on lahendatud eritasandilise liiklussõlmena. Loode elamupiirkonnale on projekteeritud uus ühendus kohaliku tee (Kalevi tee ja Taevavärava tee) kaudu.

Pirita-Ülemiste kanali ületamiseks km 7,8 on projekteeritud sild. Vastavalt lähteülesandele on silla alla kummalegi poole kanalit ette nähtud 3 m laiused kruuskattega kallasrajad.