Lagedi liiklussõlme ja teelõigu ehitus

31. august 2016

1. oktoober 2018

13 100 000€

85%  -   11 100 000€

Selektor Projekt OÜ

Lemminkäinen Eesti AS

SWECO EST OÜ

Valmis

Ehitustööde eesmärgid


Muuta lõik 4-rajaliseks, rajada 2 uut raudtee viadukti, kergliikluse viadukt Lagedi tee raudtee ületuse juures liiklusohutuse ja teelõigu läbilaskvuse parandamiseks ning läbimiskiiruse suurendamiseks.

Lagedi liiklussõlme ja teelõigu ehitus
Põhimaantee 11 (E265) Tallinna ringtee km 2,8-6,0

Liikluskorralduse muudatused

Töövõtjal tuleb tagada nii põhitee suunal kui ka ristuvatel teedel 1+1 liikluskorraldus, põhiteel hooldetase 3+, enne rajatakse uus viadukt üle raudtee, siis lammutatakse olemasolev. Maanteetrasside puhul käitutakse analoogselt – enne olemasoleva lammutamist tuleb tagada 1+1 liiklus uuel teelõigul.

Ülevaade projektist


Lõigu algusest kuni raudtee viaduktini järgib uus 2+2 maantee olemasolevat trassi, kus uus sõidusuund rajatakse olemasoleva maantee kõrvale. Peale viadukte rajatakse mõlemad sõidusuunad olemasoleva tee kõrvale ning olemasolev tee jääb osaliselt kogujateeks.

Tallinna ringtee km 4,367 on projekteeritud uued viaduktid üle Tallinn–Tapa raudtee ja riigitee 11290 Tallinn–Lagedi (olemasoleva viadukti asukohas).

Tallinna ringtee ja riigitee 11290 ristumine (Lagedi ABT ristmik km 4,8 vasakule) suletakse ning Tallinn–Lagedi maanteed pikendatakse vasakul Lagedi–Jüri maanteeni (riigitee 11112) ehk Lagedi kaubajaama ristmikuni km 5,3 vasakul, kus säilib peale- ja mahasõit Tallinna ringtee vasakule sõidusuunale.

Tallinna ringtee paremat sõidusuunda ja teed nr 11290 ühendava rambi peale- ja mahasõidul (Lagedi 1 ristmik km 4,7 paremal) säilib praegune liikluskorraldus.

Olevate elamute kaitseks rajatakse Tallinna ringteetee serva müratõkkeseinad Venekülas km 2,7-3 paremal.

Embedded thumbnail for Lagedi liiklussõlme ja teelõigu ehitus