Lante–Tõrremäe taastusremont ja liiklusohtlike kohtade ümberehitus

17. aprill 2016

31. oktoober 2016

1 630 000€

AS TREV-2 Grupp

AS TREV-2 Grupp

OÜ Esprii

Valmis

Ehitustööde eesmärgid


Teelõigu kate oli 29 aastat vana ning vajas uut kulumiskihti, kuna tekkinud oli keskmiselt 12 mm sügavune roobas, mis on eriti ohtlik vesistes tingimustes. Lisaks oli vajalik Hulja alevikusisese lõigu ohutuse parandamine jalgteede näol.

Põhimaantee 5 Pärnu–Rakvere–Sõmeru, km 161,46-170,74

Ülevaade projektist


Maanteelõigul teostati katte tasandusfreesimine ja asfalteerimistööd. Hulja alevikus ehitati äärekividega kõnniteed, ehitati ümber ristmikke, rajati asula keskele ohutussaarega ülekäigurada ning asulasse sissesõitudele kiiruse alandamise šikaanid. Lisaks sai asulasisene lõik valgustuse. Kõik maanteelõigule jäänud bussipeatused said laiendused.