Lasva jalgratta- ja jalgtee ehitus

23. aprill 2018

19. juuli 2018

184 000€

Skepast&Puhkim OÜ

Valmis

Ehitustööde eesmärgid


Kergliiklustee koos valgustusega tõstab tiheda asustusega Lasva külas jalakäijate ja jalgratturite liiklusohutuse taset. Liiklusintensiivsus külas on 422 autot ööpäevas ning küla läbiva riigitee läheduses asuvad tihedalt koos vallakeskus, lasteaed, mitmekorruselised elumajad, perekeskus ja mitmed tööstusettevõtted.

Kõrvalmaantee 25239 Pindi–Verijärve km 3,42-3,98

Liikluskorralduse muudatused

Ehitustööde ajal kehtestatakse kiiruspiirang.

Ülevaade projektist


Ehitatakse 0 km pikkune jalgratta- ja jalgtee, mis on 2,5 meetrit lai, 560 meetri ulatuses eraldi muldel ning asfaltkattega. Lisaks ehitatakse ümber bussipeatused ja ehitatakse teeületuskoht. Kogu kergliiklustee ulatuse ehitatakse ka valgustus.