Lelle–Käru lõigu remont

17. juuli 2019

17. november 2019

4 kuud

2 918 790€

Novarc Group AS

Nordecon AS

Sweco EST OÜ

Valmis

Ehitustööde eesmärgid


Projekti eesmärk on Lelle–Käru lõigu rekonstrueerimine ja katte taastusremont, mis tõstab liiklusohutuse taset, sõidumugavust ja parandab katendi kandevõimet.

Riigitee nr 15 Tallinn-Rapla Türi km 69,9 – 79,4

Liikluskorralduse muudatused

Liiklust tööde ajaks ei suleta ning objekti läbimine teetöödest tingituna ei tohi pikeneda üle 10 minuti.

Ülevaade projektist


Projektiga lahendatakse olemasoleva maantee rekonstrueerimine, mis hõlmab maanteele uue asfaltbetoonkattega katendi ehitamist ja lõiguti muldkeha remonti. Lisaks olemasolevate bussipeatuste, mahasõitude, ristmike ja vete äravoolusüsteemide korrastamist, uute liikluskorraldusvahendite paigaldamist ning külgnähtavuse parandamist. Sõiduteed ei laiendata, katte laiuseks jääb 8 m, milles sõiduraja laiuseks on 2 x 3,25 m ja kindlustatud peenra laiuseks 2 x 0,75 m. Samuti jääb maantee kõrgus valdavalt samale kõrgusele või tõuseb vähesel määral sõltuvalt pikiprofiili sujuvamaks muutmise vajadusest. Olemasolevat kiirusrežiimi ei muudeta.

Lelle ristmikule kavandatakse ohutussaarega teeületuskoht ja parempoolse bussipeatuse asukoha nihutus Türi suunas. Lisaks kavandatakse uus jalgtee lõik nihutatava bussipeatuse ja olemasoleva jalgtee ühendamiseks. Jalgtee lõik kavandatakse teekaitsevööndi alale.

Projektlahenduse koostamisel arvestatakse selle väljaehitamisega kahes etapis, millest I etapi mahtu kuulub km 69,925 – 78,930 lõigu rekonstrueerimine ja II etapi mahtu km 67,648 – 69,925 lõigu taastusremont.

II etapi lahendus hõlmab plaanikõvera viraažikalde parandamist, Vahastu ristmikule ohutussaare rajamist ning truupide väljavahetamist. Kuna selle lõigu kate on ehitatud 2014. aastal ja on heas seisukorras, siis selle väljaehitamine kavandatakse eraldi etapina sõltuvalt katte kulumisest.