Lelle–Käru lõigu remont

Riigitee nr 15 Tallinn-Rapla Türi km 69,9 – 79,4

 

Ülevaade projektist

Projektiga lahendatakse olemasoleva maantee rekonstrueerimine, mis hõlmab maanteele uue asfaltbetoonkattega katendi ehitamist ja lõiguti muldkeha remonti. Lisaks olemasolevate bussipeatuste, mahasõitude, ristmike ja vete äravoolusüsteemide korrastamist, uute liikluskorraldusvahendite paigaldamist ning külgnähtavuse parandamist. Sõiduteed ei laiendata, katte laiuseks jääb 8 m, milles sõiduraja laiuseks on 2 x 3,25 m ja kindlustatud peenra laiuseks 2 x 0,75 m. Samuti jääb maantee kõrgus valdavalt samale kõrgusele või tõuseb vähesel määral sõltuvalt pikiprofiili sujuvamaks muutmise vajadusest. Olemasolevat kiirusrežiimi ei muudeta.

Lelle ristmikule kavandatakse ohutussaarega teeületuskoht ja parempoolse bussipeatuse asukoha nihutus Türi suunas. Lisaks kavandatakse uus jalgtee lõik nihutatava bussipeatuse ja olemasoleva jalgtee ühendamiseks. Jalgtee lõik kavandatakse teekaitsevööndi alale.

Projektlahenduse koostamisel arvestatakse selle väljaehitamisega kahes etapis, millest I etapi mahtu kuulub km 69,925 – 78,930 lõigu rekonstrueerimine ja II etapi mahtu km 67,648 – 69,925 lõigu taastusremont.

II etapi lahendus hõlmab plaanikõvera viraažikalde parandamist, Vahastu ristmikule ohutussaare rajamist ning truupide väljavahetamist. Kuna selle lõigu kate on ehitatud 2014. aastal ja on heas seisukorras, siis selle väljaehitamine kavandatakse eraldi etapina sõltuvalt katte kulumisest.

Võimalike liikluskorralduste muudatuste kohta leiab info portaalist Tark Tee
 

Vaata lisaks