Liiapeksi-Loobu teelõigu rekonstrueerimine

Põhimaantee 1 (E20) Tallinn – Narva maantee km 50,3-70,6

 

Ülevaade projektist

Remonditi 20,3-kilomeetrine Tallinna-Narva maantee Liiapeksi-Loobu teelõigu parempoolne sõidusuund ning alates km 63 ehitati kahe kilomeetri ulatuses välja uus I klassi nõuetele vastav tee. Tööde käigus parandati kohati muldkeha, ehitati uus kattekonstruktsioon, puhasti olemasolevad ja kaevati uued kraavid, ehitati drenaaže. Samuti remonditi Valgejõe ja Loobu sillad.

Võimalike liikluskorralduste muudatuste kohta leiab info portaalist Tark Tee
 
 

Vaata lisaks