Liiapeksi-Loobu teelõigu rekonstrueerimine

5. oktoober 2009

15. august 2011

7 808 000€

85%  -   6 640 000€

Destia OY

AS Nordecon Infra

Vealeidja koos Läti firma Celu inženieriga

Valmis

Ehitustööde eesmärgid


Liiapeksi-Loobu lõigu ehitus on Valgejõe-Rõmeda koondprojekti osa. Koondprojekti eesmärk oli Tallinna-Narva maantee Viitna möödasõidu väljaehitamine I klassi maanteeks ja Valgejõe-Rõmeda vahelistes maanteelõikudes liiklusohutuse parandamine. See saavutati transiitliikluse juhtimisega Viitnast mööda, ristmike ümberehitamisega, jalgratta- ja jalgteede rajamisega, kogujateede ehitusega, mis võimaldab sulgeda peateele otse peale- ja mahasõidud ning liikluskorralduse parandamisega.

Põhimaantee 1 (E20) Tallinn – Narva maantee km 50,3-70,6

Ülevaade projektist


Remonditi 20,3-kilomeetrine Tallinna-Narva maantee Liiapeksi-Loobu teelõigu parempoolne sõidusuund ning alates km 63 ehitati kahe kilomeetri ulatuses välja uus I klassi nõuetele vastav tee. Tööde käigus parandati kohati muldkeha, ehitati uus kattekonstruktsioon, puhasti olemasolevad ja kaevati uued kraavid, ehitati drenaaže. Samuti remonditi Valgejõe ja Loobu sillad.