Loo–Maardu teelõigu ehitus

18. veebruar 2010

30. juuni 2012

24 423 000€

80%  -   19 538 000€

COWI A/S, EA Reng AS

AS Merko Ehitus, Tallinna Teede AS ning Läti ehitusfirmaga SIA Merks

Ramboll Eesti AS, Teede Tehnokeskuse AS, Ramboll Finland OY

Valmis
Põhimaantee 1 (E20) Tallinn–Narva maantee km 10,6-17,4

Ülevaade projektist


Tööde käigus ehitati Tallinna – Narva maantee Loo – Maardu 3,7 km lõik kuuerajaliseks ja 3,1 km ulatuses neljarajaliseks I klassi nõuetele vastavaks maanteeks. Rekonstrueeritud maanteelõigul ehitati kaks uut eritasandilist ristmikku (Loo ja Maardu) ning rekonstrueeriti Prügila ristmik. Samuti ehitati 5,8 km kogujateid, 8 km jalg- ja jalgrattateid, kaks tunnelit ja sild jalakäijatele ja jalgratturitele ning 564m pikkune müratõkkesein. Lisaks sellele ehitati Pirita jõe vana raudteesild ümber jalg- ja jalgrattateesillaks.