Loodi–Sultsi lõigu rekonstrueerimine

Riigitee nr 49 Imavere–Viljandi–Karksi-Nuia km 58,885-64,715

 

Ülevaade projektist

Projekti raames võetakse ette sõidutee konstruktsiooni ja ristmike remont, bussipeatuste rekonstrueerimine ning veerežiimi parandamine.

Lõik algab Loodi külast peale Loodi–Helme ristmikku ning lõpeb Sultsi külast 1 km Karksi–Nuia poole.

Teostatakse freesimistööd, millele järgnevad koheselt truupide ehitamine ja kaevetööd ning katendikonstruktsioonide väljaehitamine. Tüüpkatendikonstruktsiooniks on kahekihiline asfalt, mille all asfaldifreesipurust, killustikust ning tsemendist koosnev kompleksstabiliseeritud kiht, killustikalus ning dreenkiht. Tõstetakse ümber ette jäävad tehnovõrgud, ehitatakse väljas Sultsi külas tänavavalgustus ning šikaanid liikluse rahustamiseks. Paigaldatakse uued liikluskorraldusvahendid ning teostatakse haljastustööd.

Võimalike liikluskorralduste muudatuste kohta leiab info portaalist Tark Tee
 
 

Vaata lisaks