Loodi–Sultsi lõigu rekonstrueerimine

Aprill-september 2018

3 000 000€

OÜ Tinter-Projekt

AS TREV-2 Grupp

AS Taalri Varahaldus

Valmis

Ehitustööde eesmärgid


Eesmärk on  liiklusohutuse taseme parandamine paigaldades uued liikluskorraldusvahendid ning sõidumugavuse tõstmine koos tee eluea pikendamisega uue aluse ja asfaltbetoonkatte  rajamisega. Projekti tulemusena tagatakse katendile nõuetekohane laiusgabariit, ehitatakse ümber ristmikud ja mahasõidu ning muudetakse ohutumaks Sultsi vaheline teelõik. 

Riigitee nr 49 Imavere–Viljandi–Karksi-Nuia km 58,885-64,715

Liikluskorralduse muudatused

<p>28. 05. kuni 31. 05. suletakse liiklus täielikult lõigul km 58,8-59,3 metalltruubi paigalduseks. Ümbersõit toimub mööda riigiteid Sultsi-Loodi suunal 24157 Raudna – Loodi ja 24158 Ramsi tee kaudu. Teekonna pikenemine 2,3 km. Loodi-Sultsi suunal mööda riigiteid 24162 Loodi-Helme ja 24166 Paistu-Sultsi kaudu. Teekonna pikenemine 2 km. (Ümbersõiduskeemi leiab failide alt) </p> Eelkõige mõjutab tee-ehitus Karksi–Nuia ja Abja–Paluoja suunas liiklejaid. Loodiveski truubi ehituse ajaks on ettenähtud liikluse sulgemine neljaks päevaks. Ümbersõit tähistatakse ning sulgemisest teavitatakse liiklejaid eelnevalt. Arvestada tuleb liikluspiirangutega vahetult töötsoonis ning ajal, mil tee on veel asfalteerimata. Tööd teostakse selliselt, et vähemalt üks sõidusuund on liiklejatele avatud (v.a Loodiveski truubi ehituse ajal). Kõigi tööde teostamisel ja tööde vaheaegadel, kus pole tagatud vähemalt 1+1 sõiduraja olemasolu, kasutatakse liiklusreguleerijaid või foore. Palume liiklejail oma sõitude planeerimisel varuda lisaaega, sest objekti läbimine võib võtab tavalisest rohkem aega.

Ülevaade projektist


Projekti raames võetakse ette sõidutee konstruktsiooni ja ristmike remont, bussipeatuste rekonstrueerimine ning veerežiimi parandamine.

Lõik algab Loodi külast peale Loodi–Helme ristmikku ning lõpeb Sultsi külast 1 km Karksi–Nuia poole.

Teostatakse freesimistööd, millele järgnevad koheselt truupide ehitamine ja kaevetööd ning katendikonstruktsioonide väljaehitamine. Tüüpkatendikonstruktsiooniks on kahekihiline asfalt, mille all asfaldifreesipurust, killustikust ning tsemendist koosnev kompleksstabiliseeritud kiht, killustikalus ning dreenkiht. Tõstetakse ümber ette jäävad tehnovõrgud, ehitatakse väljas Sultsi külas tänavavalgustus ning šikaanid liikluse rahustamiseks. Paigaldatakse uued liikluskorraldusvahendid ning teostatakse haljastustööd.