Lüganuse–Oandu–Tudu tugimaantee rekonstrueerimine

Riigitee 13103 Lüganuse–Oandu–Tudu km 0,0-3,5 ja 3,9-6,1

 

Ülevaade projektist

Rekonstrueeritav tee jääb olemasoleva tee muldkehale ning sellele on projekteeritud 3 m laiused sõidurajad. Asfaltkatte laius on 7 m. Olemasolevad mahasõidud säilitatakse ja rekonstrueeritakse. Esimesel lõigul ehitatakse kompleksstabiliseeritud ja teisel lõigul bituumenstabiliseeritud alusele kahekihiline asfaltbetoon kate. Ehitatakse uus jalgtee asula ulatuses ning ehitatakse ümber olemasolev valgustus.

Võimalike liikluskorralduste muudatuste kohta leiab info portaalist Tark Tee
 
 

Vaata lisaks