Maardu – Valgejõe teelõigu rekonstrueerimine

29. detsember 2004

17. november 2005

21 440 000€

75%  -   16 067 000€

Reaalprojekt, A. Urm Inseneribüroo

Skanska Tekra OY

Nicholas O'Dwyer&Company Ltd, AS Telora-E ja AS Taalri Varahaldus

Valmis

Ehitustööde eesmärgid


Projekti raames remonditi eri teelõike kokku 62,7 km ühel sõidusuunal. Ehitati uued katted, uus muldkeha Ruu ja Kodasoo vahel vasakpoolsel suunal km 26,1-30,9 ja uus sild üle Jägala jõe. Remonditi kõik Maardu ja Valgejõe vahel olevad liiklussõlmed: 5 silda, 7 viadukti, 2 jalakäijate tunnelit ja karjatunnel. Teekatte tugevdamiseks kasutati geovõrku ja geotekstiili.

Põhimaantee 1 (E20) Tallinn – Narva maantee km 17,4 - 62,4

Ülevaade projektist


Erilist tähelepanu pöörati teekeskkonnale, projekti raames ehitati neli truupi loomadele, Jägala ja Valgejõe silla alla rajati loomadele kallasrajad, ehitati loomatara, tõkestamaks loomade pääsu teele ja suunamaks neid ulukitruupide või kallasraja poole. Esmakordselt paigaldati elektrooniline hoiatusmärk ning markeeriti teekattele põdrakujutised. Keskkonna- mõjude leevendamiseks ehitati kokku 922 m müratõkkeid, istutati hekke ja puid ning korrastati teemaa. Ehitati “Musta Kassi” ja Kahala parklad.

Liiklusohutuse parendamiseks rajati 3,5 km valgustust Jägala, Kiiu ja Kuusalu ristmikele, põhiteele paigaldati löögisummutitega põrkepiiret 30 km, piirdeotstesse löögikindlad terminalid, äärejoon tehti hammasplastikuga, parandati külgnähtavust, ehitati ja remonditi 2,7 km jalgteid.