Maardu – Valgejõe teelõigu rekonstrueerimine

Põhimaantee 1 (E20) Tallinn – Narva maantee km 17,4 - 62,4

 

Ülevaade projektist

Erilist tähelepanu pöörati teekeskkonnale, projekti raames ehitati neli truupi loomadele, Jägala ja Valgejõe silla alla rajati loomadele kallasrajad, ehitati loomatara, tõkestamaks loomade pääsu teele ja suunamaks neid ulukitruupide või kallasraja poole. Esmakordselt paigaldati elektrooniline hoiatusmärk ning markeeriti teekattele põdrakujutised. Keskkonna- mõjude leevendamiseks ehitati kokku 922 m müratõkkeid, istutati hekke ja puid ning korrastati teemaa. Ehitati “Musta Kassi” ja Kahala parklad.

Liiklusohutuse parendamiseks rajati 3,5 km valgustust Jägala, Kiiu ja Kuusalu ristmikele, põhiteele paigaldati löögisummutitega põrkepiiret 30 km, piirdeotstesse löögikindlad terminalid, äärejoon tehti hammasplastikuga, parandati külgnähtavust, ehitati ja remonditi 2,7 km jalgteid.

Võimalike liikluskorralduste muudatuste kohta leiab info portaalist Tark Tee
 
 

Vaata lisaks