Mäeküla–Suurpalu lõigu rekonstrueerimine ja Mäeküla ristmiku ümberehitus

Projekteerimine 2019

Tuulekaru OÜ

Projekteerimine

Ehitustööde eesmärgid


Mäeküla–Suurpalu lõigu amortiseerunud katte rekonstrueerimine teekatte seisukorra, sõidumugavuse ja liiklusohutuse parandamiseks. Liiklusohutuse parandamiseks õgvendatakse kurvid km 0,7 ja km 2,3 ning jalakäiatele rajatakse Sargvere asulas ühendusteed bussipeatustega. Sargverest Mäeküla ristmikuni planeeritakse jalg- ja jalgrattatee. Tee 2 Mäeküla ristmikul rajatakse teeületuskoht põhimaanteele ning ühendusteed bussipeatustega.

25 Mäeküla-Koeru-Kapu km 0,0 – 5,0

Ülevaade projektist


Tugimaantee 25 saab lõigul km 0-5 uue katendi laiusega 8,5-7,5m. Mäeküla ristmikule rajatakse saarega teeületuskoht koos jalgtee ühendustega. Korrigeeritakse bussipeatuste asukohti.