Mäeküla–Suurpalu lõigu rekonstrueerimine ja Mäeküla ristmiku ümberehitus

Riigitee nr. 25 Mäeküla–Koeru–Kapu km 0.052–5.000

 

Ülevaade projektist

Mäeküla–Suurpalu teelõigu km 0–5 saab uue katendi laiusega 8 m. Rajatakse jalg- ja jalgrattatee Mäekülast Sargvereni. Mäeküla ristmikule rajatakse saarega teeületuskoht koos jalgtee ühendustega. Parandatakse bussipeatuste asukohti.

Teelõigu amortiseerunud kate rekonstrueeritakse, et parandada selle seisukorda, sõidumugavust ja liiklusohutust. Liiklusohutuse parandamiseks õgvendatakse kurvid km 0,7 ja km 2,3 ning jalakäiatele rajatakse Sargvere asulas ühendusteed bussipeatustega. Koostöös Paide linnaga ehitatakse jalg- ja jalgrattatee Sargverest Mäeküla ristmikuni.

Mäeküla ristmikul rajatakse teeületuskoht põhimaanteele ning ühendusteed bussipeatustega.

Võimalike liikluskorralduste muudatuste kohta leiab info portaalist Tark Tee
 
 

Vaata lisaks

Dokumendid

Vaata
Aktiivne
Keskkonnamõju hindamise menetlus
Aktiivne
Ehitusloa menetlus
Aktiivne
Ehitusloa menetlus
Aktiivne
Ehitusloa menetlus
Aktiivne
Muu
Aktiivne
Muu
Aktiivne
Muu