Mannare-Aluste teelõigu rekonstrueerimine

mai - oktoober 2016

2 150 000€

85%  -   1 820 000€

AB Panevėžio keliai

AS TREV-2 Grupp

AS Taalri Varahaldus

Valmis

Ehitustööde eesmärgid


Eesmärgiks oli liiklusohutuse taseme parandamine paigaldades uued liikluskorraldusvahendid, sõidumugavuse tõstmine ning tee eluea pikendamine läbi uue asfaltbetoonkatte rajamise. Projekti tulemusena tagati katendile nõuetekohane laiusgabariit.

Põhimaantee 5 Pärnu – Rakvere – Sõmeru km 28,2-35,8,

Ülevaade projektist


Teele ehitati kahte tüüpi kattekonstruktsioone. Esimese puhul paigaldati olemasolevale kattele asfaldist tasanduskiht, millele teostati tasandusfreesimine ning seejärel paigaldati uus asfaldist kulumiskiht. Teise puhul olemasolev asfaltkate freesiti, selle all olev stabiliseeritud kiht purustati ning rajati uus kompleksstabiliseeritud alus koos kahekihilise asfaltkatendiga.