Mannare-Aluste teelõigu rekonstrueerimine

Põhimaantee 5 Pärnu – Rakvere – Sõmeru km 28,2-35,8,

 

Ülevaade projektist

Teele ehitati kahte tüüpi kattekonstruktsioone. Esimese puhul paigaldati olemasolevale kattele asfaldist tasanduskiht, millele teostati tasandusfreesimine ning seejärel paigaldati uus asfaldist kulumiskiht. Teise puhul olemasolev asfaltkate freesiti, selle all olev stabiliseeritud kiht purustati ning rajati uus kompleksstabiliseeritud alus koos kahekihilise asfaltkatendiga.

Võimalike liikluskorralduste muudatuste kohta leiab info portaalist Tark Tee
 

Vaata lisaks