Mäo ümbersõidu ehitus

26. mai 2008

1. oktoober 2010

31 628 205€

79%  -   24 986 282€

EA Reng AS

Nordecon Infra AS

Ramboll Eesti AS, Ramboll Finland OY ja Finnroad OY

Valmis

Ehitustööde eesmärgid


Teelõigu rekonstrueerimine 2+2 maanteeks, et parandada liiklusohutust ning võimaldada suvisel perioodil piirkiiruse 110 km/h rakendamist. Antud teelõik oli üks ohtlikumaid tervel Tallinn–Tartu maanteel. Ajavahemikul jaanuar 2000 – detsember 2004 toimus Tallinn–Tartu ja Pärnu–Rakvere maanteede ristmikul ehk Mäo möödasõidu projektalal 39 liiklusõnnetust, milles sai surma üks inimene ning vigastada 33.

Põhimaantee 2 (E263) Tallinn – Tartu – Võru – Luhamaa km 85-91

Ülevaade projektist


Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee lõik km 85-91 ehitati täiesti uuele trassile, millega Tallinna ja Tartu vaheline tee vähenes 0,7 kilomeetri ja sõiduaeg 1,5 minuti võrra. Uus 6,2-kilomeetrine teelõik ehitati neljarajaliseks I klassi maanteeks koos eraldusribaga. 

Samuti rekonstrueeriti valminud teelõiguga ristuva Pärnu–Rakvere–Sõmeru maantee 2,6 km pikkune teelõik, millest 1,4 km ehitatakse I klassi ja 0,9 km III klassi maanteeks. Ristmikud muudeti eritasandiliseks nelja viadukti abil. Lisaks sellele ehitati veel 23,2 m pikkune sild üle Vodja jõe, jalakäijatele ja jalgratturitele 4,5 km kergliiklusteid, rajati 2,4 km müratõkkeid ning paigaldati 11,8 km ulatuses maanteevalgustust. Kohaliku liikluse eraldamiseks Tallinna-Tartu maanteest jääb kasutusse ka 4,1-kilomeetrine säilitatav teelõik vanal trassil. 

Projekti maksumus: 493,4 miljonit krooni, 79% Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist.