Mikitamäe-Värska ja Karisilla-Treski lõigu rekonstrueerimine

Tugimaantee nr 45 Tartu–Räpina–Värska km 78,252–85,613 ja tugimaantee nr 63 Karisilla–Petseri km 0,0–3,18 lõigu rekonstrueerimine

 

Ülevaade projektist

Mikitamäe-Värska lõik

  • Rekonstrueeritav lõik tee jääb valdavas osas olemasoleva tee muldkehale. Teostatakse katendi rekonstrueerimine, ristmike ümberehitamine, jalgteede ja autobussipeatuste ehitamine, haljastuse ja kraavituse rajamine, mullatööd ning aluste ja katete ehitamine.
  • Olemasolevad mahasõidud säilitatakse ning kokkuleppel maaomanike ja Maanteeameti vahel on ehitatakse täiendavaid mahasõite (asfalt- ja kruuskattega).
  • Rekonstrueeritavale lõigule on lisatud olulisel määral möödasõidukeeluga lõike, sest ei ole tagatud minimaalne nõutud möödasõidunähtavus (projektkiirus 80 km/h, tase rahuldav).
  • Värska alevikus on sõidutee kõrvale paremale poole projekteeritud jalgratta- ja jalgtee. Jalgratta- ja jalgtee on sõiduteest eraldatud vastavalt võimalustele eraldusribade, äärekivide või tähispostidega. Jalgteele paigaldatakse tänavavalgustus.
  • Kõrvalmaantee Värska-Reha ristmiku juurde rajatakse Setomaa Valla info/puhkekoht. Puhkekohta on ehitatakse kolmekohaline parkla, parkla kõrvale ehitatakse betoonkividest sillutisega platvorm väikevormide paigaldamiseks.

Karisilla-Treski lõik

  • Rekonstrueeritav lõik jääb valdavas osas olemasoleva tee muldkehale, välja arvatud km 1,6 asuva järsu plaanikõvera piirkonnas, kuhu on projektiga ette nähtud kurvi õgvendus. Lõigul teostatakse katendi rekonstrueerimine, ristmike ümberehitamine, haljastuse ja  kraavituse rajamine, mullatööd, aluste ja katete ehitamine.
  • Olemasolevad mahasõidud säilitatakse ning kokkuleppel maaomanike ja Maanteeameti vahel on projekteeritud täiendavaid mahasõite (asfalt- ja kruuskattega).
  • Lubatud piirkiirus on lõigul 90 km/h.
  • Kogu rekonstrueeritaval  lõigul on keelatud möödasõit, sest vajalik möödasõidunähtavus ei ole tagatud.

 

Võimalike liikluskorralduste muudatuste kohta leiab info portaalist Tark Tee
 

Vaata lisaks