Missokülä-Hindsa ja Misso aleviku vahelise lõigu rekonstrueerimine

Riigitee 7 (E77) Riia-Pihkva km 209,195-216,918 ja km 205,8-207,8

 

Ülevaade projektist

Missokülä–Hindsa rekonstrueerimise käigus rekonstrueeriti Misso aleviku vaheline kahe kilomeetrine lõik ja Missoküläst kuni Luhamaa piiripunktini 7,7 km pikkune lõik. Ehituse käigus eemaldati külgnähtavuse parandamiseks võsa, remonditi tee muldkeha, ehitati uus dreenkiht, kaevati ja puhastati kraavid, remonditi vanad ja ehitati uued truubid.

Uus teekate on kahekihiline asfaltbetoonkate kompleksstabiliseeritud alusel. Misso aleviku sissesõidusuundadele ehitati suunamuuterajad ehk šikaanid, Misso aleviku lõik valgustati, rajati 1,5 km jalg- ja jalgrattateid ning rekonstrueeriti Misso parkla. Samuti paigaldati uued liikluskorraldusvahendid, rekonstrueeriti bussipeatused, riigitee 2 ristmik kanaliseeriti tõstetud liiklussaarte abil.

Võimalike liikluskorralduste muudatuste kohta leiab info portaalist Tark Tee
 
 

Vaata lisaks