Missokülä-Hindsa ja Misso aleviku vahelise lõigu rekonstrueerimine

Mai-november 2019

Skepast&Puhkim OÜ ja Toner-Projekt OÜ

Hankes

Ehitustööde eesmärgid


Põhimaantee 7 Riia-Pihkva lõigu Missokülä-Hindsa km 209,2-216,9 ja Misso aleviku vahelise lõigu km 205,8-207,8 sõidumugavuse ning liiklusohutuse taseme tõstmine.

Riigitee 7 (E77) Riia-Pihkva km 209,195-216,918 ja km 205,8-207,8

Liikluskorralduse muudatused

Tee sulgemist planeeritud ei ole ja ehitustööd toimuvad pool-poolega meetodil.

Ülevaade projektist


Rekonstrueeritakse Misso aleviku vaheline kahe kilomeetrine lõik ja Missoküläst kuni Luhamaa piiripunktini 7,7 km pikkune lõik. Ehituse käigus eemaldatakse külgnähtavuse parandamiseks võsa, remonditakse tee muldkeha, ehitatakse uus dreenkiht, kaevatakse ja puhastatakse kraavid, remonditakse vanad ja ehitatakse uued truubid. Uueks teekatteks on kahekihiline asfaltbetoonkate kompleksstabiliseeritud alusel. Misso aleviku sissesõidusuundadele ehitatakse suunamuuterajad (šikaanid), aleviku lõik valgustatakse. Rajatakse 1,5 km ulatuses jalg- ja jalgrattateid ning rekonstrueeritakse Misso parkla. Paigaldatakse uued liikluskorraldusvahendid, rekonstrueeritakse bussipeatused, tee 2 ristmik kanaliseeritakse tõstetud liiklussaarte abil.