Mõhküla-Põltsamaa ja Võisiku-Kuningamäe lõigu projekteerimine

Roadplan OÜ

Projekteerimine

Ehitustööde eesmärgid


Rekonstrueeritavateks lõikudeks on kaks teelõiku Põltsamaa ümbruses. Mõhküla-Põltsamaa lõik on pikkusega 2,1 km ja Võisiku-Kuningamäe lõik on pikkusega 7,3 km.

Ülevaade projektist


Peamised planeeritavad tööd:

  • Tee muldkeha ja katte remont
  • Teetruupide remont ja vahetus
  • Teelõigu liikluskorraldusvahendite uuendamine
  • Mahasõitude remont
  • Vajadusel bussipeatuse asukohtade muutmine
  • Võisiku-Kuningamäe lõigul kurvide õgvendamine