Mustvee ümbersõidu rekonstrueerimine

31. mai 2016

31. mai 2017

mai 2016 - kevad 2017

2 600 000€

85%  -   2 210 000€

AB Panevezio keliai (Leedu)

Nordecon AS

Toomtsentrum OÜ

Valmis

Ehitustööde eesmärgid


Eesmärgid olid teelõigul asuvate ristmike vastavaks viimine liiklussagedusega ning amortiseerunud teekatte sõidumugavuse ja liiklusohutuse tõstmine. Lõiguti kandevõime tõstmine vastavaks liiklussagedusele.

Põhimaantee 3 (E264) Jõhvi-Tartu-Valga km 67,1-75,3

Ülevaade projektist


Põhiteele ehitati kahekihiline asfaltbetoonkate kompleksstabiliseeritud alusel. Parandati katte tasasust ja pikiprofiili, ehitati ümber Mustvee ristmik, rajati parkla raskeveokitele, veterežiimide parandamiseks rajati uusi ja puhastatakse olemasolevaid külgkraave.