Narva-Jõesuu–Hiiemetsa lõigu rekonstrueerimine

26. märts 2018

4. oktoober 2018

2 981 000€

Selektor Projekt OÜ

Viaston Infra OÜ

Infragate Eesti AS

Valmis

Ehitustööde eesmärgid


Lõigu amortiseerunud katte rekonstrueerimine teekatte seisukorra, sõidumugavuse ja liiklusohutuse parandamiseks. Teelõik on kogu ulatuses ebatasane ning katte ebapiisava laiuse tõttu on teekatte servad ära vajunud. Arvestades perspektiivseid bussiliine on teelõigule projekteeritud bussipeatused koos laienduste ja platvormidega.

Tugimaantee 91 Narva–Narva-Jõesuu–Hiiemetsa km 19,1–26,3 rekonstrueerimine.

Liikluskorralduse muudatused

Teetööde käigus ümbersõite ette näha ei ole, kuid arvestada tuleb liikluspiirangutega vahetult töötsoonis ning ajal mil tee on veel asfalteerimata. Tööd tuleb teostada selliselt, et vähemalt üks sõidusuund on liiklejatele alati avatud. Vajadusel rakendatakse liiklusreguleerijad ja/või foore. Esimene kiht tuleb asfalteerida hiljemalt 45 päeva jooksul alates freesimisega alustamisest.

Ülevaade projektist


Põhiteele ehitatakse uus kahekihiline asfaltbetoonkate, mille laius saab olema 8 meetrit. Kaevatakse külgkraave, ehitatakse truupe. Siskini ehk Meriküla männi ja 1944. a lahingutes langenute mälestussamba piirkonda ehitatakse kõnniteid.