Narva Sõpruse silla remont

Põhimaantee 1 (E20) Narva linn

 

Ülevaade projektist

Remonttööde peaeesmärk oli sillakonstruktsioonide taastamine. Silla projektijärgne kandevõime ja laius remondi käigus ei muutunud, küll aga uuendati täielikult sillatekk ning avaehitise katend ja renoveeriti kõnniteed. Remonditööde ajal liiklus sillal ei katkenud. Sõiduosa ja kõnniteede remont toimus pikisuunas poole silla kaupa. Sõidukite eesõiguse sillale sõitmiseks määras reguleeritav valgusfoor, mida juhiti Vene Föderatsiooni piiripunktist.

Võimalike liikluskorralduste muudatuste kohta leiab info portaalist Tark Tee
 
 

Vaata lisaks