Narva Sõpruse silla remont

23. detsember 2009

11. jaanuar 2011

1 746 500€

OÜ Tilts Eesti Filiaal

OÜ Tilts Eesti Filiaal ning tema koostööpartneritena Vene Föderatsiooni teede- ja sillaehitusfirma OAO Vologdaavtodor, Läti ehitusfirma SIA EPRONS ning teedeehitusfirma Lemminkäinen Eesti AS

Vealeidja OÜ (tänane Sweco EST OÜ) ja SIA „Celu inženieri“

Valmis

Ehitustööde eesmärgid


Sõpruse sild Narva jõel, mis on ühtlasi Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni piiriületuskohaks, valmis praegusel kujul 1960. aastal. 1995. aastal parandas silda sillaehitusfirma AS VIA Pont, kuid tihenenud liiklussagedus ja suurenenud liikluskoormused viimasel kümnendil tingisid vajaduse määrata kindlaks silla tegelik seisukord. Aastatel 2006-2007 tehti sillale tehniline ülevaatus ja teostati ka tuukriuuringud, mille tulemusena jõuti järeldusele, et sild pole avariiolukorras, kuid on tugevalt amortiseerunud. Teostatud sillauuringud olid aluseks remondiprojekti koostamisel.

Põhimaantee 1 (E20) Narva linn

Ülevaade projektist


Remonttööde peaeesmärk oli sillakonstruktsioonide taastamine. Silla projektijärgne kandevõime ja laius remondi käigus ei muutunud, küll aga uuendati täielikult sillatekk ning avaehitise katend ja renoveeriti kõnniteed. Remonditööde ajal liiklus sillal ei katkenud. Sõiduosa ja kõnniteede remont toimus pikisuunas poole silla kaupa. Sõidukite eesõiguse sillale sõitmiseks määras reguleeritav valgusfoor, mida juhiti Vene Föderatsiooni piiripunktist.