Neanurme-Pikknurme 2+1 möödasõidualade ehitus

Projekteerimine kevad-sügis 2019

Skepast&Puhkim OÜ

Selgub pärast riigihanke läbiviimist

Selgub pärast riigihanke läbiviimist

Projekteerimine

Ehitustööde eesmärgid


Liiklusohutuse taseme tõstmiseks on vajalik ehitada 2+1 sõidurajaga möödasõidualad ja tagasipöörete lahendused juurdepääsu tagamiseks keskpiirdega eraldatud aladele.

Projekt näeb ette:

 • 2+1 sõidurajaga möödasõidualade ja  lõiguti 1+1 sõidurajaga keskpiirdega teelõikude ehitamine;
 • laupkokkupõrgete vältimiseks vastassuunalisi sõidusuundi eraldava põrkepiirde paigaldamine; ristmike ümberehitamine;
 • dubleerivate mahasõitude likvideerimine;
 • teekatte ja liikluskorraldusvahendite uuendamine;
 • bussipeatuste nihutamine ja sidumine ristmikega, bussipeatuste juurde jalgteede ehitamine;
 • kohalike maanteede ehitus, et tagada kohalikele elanikele juurdepääsud;
 • müratõkkeseinte, juurdepääsuteede ja hooldusteede ehitamine;
 • ulukitarade paigaldamine;
 • veeviimarite ehitus ja kraavide kaevamine;
Põhimaantee nr 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 135,5-141,9

Liikluskorralduse muudatused

Tee ehitustööde ajal peab olema pidevalt tagatud 1+1 asfalteeritud kattega sõiduraja olemasolu. Remondiobjekti piires piiratakse sõidukiirust 50 km/h ja piiratud kiirusega lõigu pikkus võib olla kuni 2 km.

Ülevaade projektist


 • Tööd toimuvad 6,4 km pikkusel teelõigul (km 135,5-141,9), kuhu rajatakse 2+1 möödasõidualadega tee.
 • Sõiduraja laius kaherealisel osal on 3,5+3,25 m ja üherealisel osal 3,75 m, eraldusriba laius 1,5 m ja sõiduraja servast kummalegi poole tuleb 1,0 m laiune kindlustatud teepeenar.
 • Kokku projekteeritakse vaheldumisi kaks möödasõidu lõiku pikkusega hinnanguliselt 2,0-2,3 km ja nende vahel eeldatavasti loomapääs, mis asub 1+1 sõidurajaga lõigul. Selleks rajatakse projekteeritaval maanteelõigul olemasolevale 1+1 muldkehale mulde laiendused lisaraja tarbeks.
 • Olemasolev tee rekonstrueeritakse.
 • 2+1 ristlõikega teelõigule paigaldatakse metallist karptalast keskpiire
 • Ehitatakse  uued juurdepääsuteed ning tagasipöördekohad, kohaliku liikluse ühendamiseks olemasoleva teedevõrgustikuga ja juurdepääsuks teeäärsetele kinnistutele.