Neanurme-Pikknurme 2+1 möödasõidualade ehitus

Põhimaantee nr 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 135,5-141,9

 

Ülevaade projektist

  • Tööd toimuvad 6,4 km pikkusel teelõigul (km 135,5-141,9), kuhu rajatakse 2+1 möödasõidualadega tee.
  • Sõiduraja laius kaherealisel osal on 3,5+3,25 m ja üherealisel osal 3,75 m, eraldusriba laius 1,5 m ja sõiduraja servast kummalegi poole tuleb 1,0 m laiune kindlustatud teepeenar.
  • Kokku projekteeritakse vaheldumisi kaks möödasõidu lõiku pikkusega hinnanguliselt 2,0-2,3 km ja nende vahel eeldatavasti loomapääs, mis asub 1+1 sõidurajaga lõigul. Selleks rajatakse projekteeritaval maanteelõigul olemasolevale 1+1 muldkehale mulde laiendused lisaraja tarbeks.
  • Olemasolev tee rekonstrueeritakse.
  • 2+1 ristlõikega teelõigule paigaldatakse metallist karptalast keskpiire
  • Ehitatakse  uued juurdepääsuteed ning tagasipöördekohad, kohaliku liikluse ühendamiseks olemasoleva teedevõrgustikuga ja juurdepääsuks teeäärsetele kinnistutele.
Võimalike liikluskorralduste muudatuste kohta leiab info portaalist Tark Tee
 

Vaata lisaks