Nehatu–Loo–Lagedi teelõigu rekonstrueerimine

Riigitee nr 11110 Nehatu–Loo–Lagedi km 2,1-3,9

 

Ülevaade projektist

Rekonstrueeritav teelõik algab vahetult peale ristumist Spordi teega ja lõpeb 90 m enne ristumist kõrvalmaanteega 11302 Lagedi-Kostivere. Tee rekonstrueerimise eesmärk on tõsta liiklusohutuse taset, sõidumugavust ja parandada katendi kandevõimet. Projektis on lahendatud olemasoleva maantee rekonstrueerimine, mis hõlmab maanteele uue asfaltbetoonkattega katendi ehitamist, olemasolevate mahasõitude, kohalike teede ristmike ja vete äravoolusüsteemide korrastamist, ning uute liikluskorraldusvahendite paigaldamist. Külgnähtavuse parandamiseks on ette nähtud likvideerida teemaalt üksikpuud ja piirata puude teepoolset võra.

Kate ehitatakse laiusega 7 m, milles sõiduraja laius on 2 x 3, 0 m ja kattega peenarde laius 2 x 0,5 m. Maantee kõrgus jääb valdavalt praegusega samale kõrgusele või tõuseb mõningal määral sõltuvalt pikiprofiili sujuvamaks muutmise ning katendi tugevdamise vajadusest.

Olemasolevat kiirusrežiimi üldjuhul ei muudeta, kuid seoses Lõuna ristmiku ümberehitusega pikendatakse asulasisest kiiruspiirangut kuni km-ni 2,79.

Lõuna tee ristumine Nehatu-Loo-Lagedi maanteega on vastavalt Loo aleviku Lõhe ja Küünisaare kinnistute ning lähiala detailplaneeringule lahendatud täisnurga all, seetõttu nihkub ristmik ca 80 m Lagedi suunas. Peateele ehitatakse möödasõidulaiend.

Võimalike liikluskorralduste muudatuste kohta leiab info portaalist Tark Tee
 

Vaata lisaks