Nõo-Kambja ja Tatra-Nõo ristmike ümberehitamine ning Sillaotsa-Kriimani tolmuvaba katte ehitus

24. oktoober 2016

24. oktoober 2017

Aasta

1 680 000€

Toner-Projekt OÜ ja Roadplan OÜ

TREF AS

Esprii OÜ

Valmis

Ehitustööde eesmärgid


Projektide eesmärk on liiklusohutuse taseme tõstmine, nähtavuse ja sõidumugavuse parandamine. 
Riigiteel 22266 on eesmärk tolmuvaba katte rajamine eelnevalt kahelt objektilt tekkinud freesipurust. 

Kambja alevik

Liikluskorralduse muudatused

2016. aastal olulisi liikluskorralduse muudatusi ei tule, kuna ehitatakse ainult kõrvalmaantee nr 22180 Nõo – Kambja teelõigu uut muldkeha põllu peale. Olulisemad muudatused tulevad 2017. aasta kevadel kui alustatakse töid põhiteel ja ühendatakse uus tee olemasolevaga. Ümbersõite kavandatud ei ole, vajadusel paigaldatakse foorid.

Ülevaade projektist


Põhimaantee nr 2 (E263) Tallinn – Tartu – Võru – Luhamaa km 198,025 – 201,1 asuva lõigu ümberehituse põhilised tööd on järgnevad:

 • Nihutatud harudega ristmiku rajamine enne Kambja alevikku kilomeetrile 200, olemasoleva km 200,24 asuva Nõo ristmiku sulgemine ning uue kõrvalmaantee nr 22180 Nõo – Kambja teelõigu rajamine ja liitmine uue rajatava ristmikuga. 
 • Uue täiendava bussipeatuse rajamine uuele Nõo-Kambja tee lõigule. Jalakäijate ja jalgratturite eraldamine sõiduautodest kergliiklustee rajamisega.
 • Suunamuutešikaanide rajamine enne Kambja alevikku, ei vähendada Kambjat läbivate sõidukite sõidukiirust. 
 • Sademevete äravoolu tagamine projekteeritavalt alalt rajades kraavid ja sademevete kanalisatsiooni

 

Tugimaantee 46 Tatra-Otepää-Sangaste km 1,529 asuva Tatra-Nõo ristmiku ümberehituse põhilised tööd: 

 • Tugimaantee pikiprofiili muutmine, et tagada nõutavad nähtavuskaugused ristmikul
 • Kõrvalmaantee pikiprofiili muutmine, et tagada ristmiku kõrvalharudel nõuetekohased pikikalded eesmärgiga vähendada kõrvalteelt peateele libisemise ohtu või peatumise vajadust järsu kaldega pealesõidul.
 • Ohutussaarte rajamine ristmiku kõrvalharudele eesmärgiga muuta ristmik nähtavamaks ja takistada ristmikult otse hooga ülesõidu võimalust.
 

2016. aastal

 • muldkeha ehitus teel 22180 Nõo-Kambja ehk uus tee põllule

2017. aastal

 • ristmiku ümberehitamine tee 22180 ja tee 2 ristumisel
 • tee 46 ja tee 22180 ristmiku ümberehitamine
 • tee 22266 Sillaotsa-Kriimani km 0,058-3,067 tolmuvaba katte rajamine