Osula–Varese lõigu rekonstrueerimine

1. aprill 2018

2. september 2019

3 682 000€

Selektor projekt OÜ

GRK Infra AS

Ehitamisel

Ehitustööde eesmärgid


Raiste–Osula–Varese km 7,3–10,5 asuva Osula-Varese lõigu sõidumugavuse ning liiklusohutuse taseme tõstmine.

Riigitee nr 25150 Raiste–Osula–Varese km 7,3–10,5

Liikluskorralduse muudatused

Tee ehitustööde ajal piiratakse objektil kiirust ning kasutatakse foore ja liikluse reguleerijaid. Prassi sild suletakse ehitutöödeks eeldatavalt mai-august 2018.

Ülevaade projektist


Rekonstrueeritav lõik koosneb:

 • 1+1 sõidurajaga maantee 3,1 km
 • Osula keskuse ristmik, riigimaantee 23140 ristumisala
 • Osula suletud taskuga bussipeatus
 • Varese ristmik, riigimaantee 69 ristumisala
 • Jalgtee Osula keskusest kaupluseni
 • Jalgtee Osula keskusest Varese bussipeatuseni

Rekonstrueeritav lõik jälgib suures osas olemasoleva tee plaanilahendust, välja arvatud km 9,6-10,1 lõik, kuhu on projekteeritud tee õgvendus. Võrreldes olemasolevaga lüheneb teepikkus 17 meetrit.

Liikluskorralduse põhimõtted jäävad suures osas samaks. Erinevused võrreldes olemasoleva olukorraga:

 • Seoses õgvendusega riigiteel 25150 Raiste–Osula–Varese km 9,6–10,1 muutuvad mahasõitude asukohad.
 • Osula keskuse ristmikule ehitatakse nihutatud liiklussaared, et ristmikult ei saaks otse üle sõita.
 • Osula bussipeatus ehitatakse suletud taskuna, mis teenindab mõlemaid sõidusuundasid. Suletakse mahasõit riigimaanteele 23140.
 • Varese ristmikule on ehitatakse kanaliseeritud ristmik ja nihutatakse bussipeatusi.
 • Osula keskusesse algusesse ehitatakse liikluse rahustamiseks šikaanid.