Osula–Varese lõigu rekonstrueerimine

Riigitee nr 25150 Raiste–Osula–Varese km 7,3–10,5

 

Ülevaade projektist

Rekonstrueeritav lõik koosneb:

 • 1+1 sõidurajaga maantee 3,1 km
 • Osula keskuse ristmik, riigimaantee 23140 ristumisala
 • Osula suletud taskuga bussipeatus
 • Varese ristmik, riigimaantee 69 ristumisala
 • Jalgtee Osula keskusest kaupluseni
 • Jalgtee Osula keskusest Varese bussipeatuseni

Rekonstrueeritav lõik jälgib suures osas olemasoleva tee plaanilahendust, välja arvatud km 9,6-10,1 lõik, kuhu on projekteeritud tee õgvendus. Võrreldes olemasolevaga lüheneb teepikkus 17 meetrit.

Liikluskorralduse põhimõtted jäävad suures osas samaks. Erinevused võrreldes olemasoleva olukorraga:

 • Seoses õgvendusega riigiteel 25150 Raiste–Osula–Varese km 9,6–10,1 muutuvad mahasõitude asukohad.
 • Osula keskuse ristmikule ehitatakse nihutatud liiklussaared, et ristmikult ei saaks otse üle sõita.
 • Osula bussipeatus ehitatakse suletud taskuna, mis teenindab mõlemaid sõidusuundasid. Suletakse mahasõit riigimaanteele 23140.
 • Varese ristmikule on ehitatakse kanaliseeritud ristmik ja nihutatakse bussipeatusi.
 • Osula keskusesse algusesse ehitatakse liikluse rahustamiseks šikaanid.
Võimalike liikluskorralduste muudatuste kohta leiab info portaalist Tark Tee
 
 

Vaata lisaks