Palamuse jalgtee

Kõrvalmaantee 14137 Jõgeva-Palamuse km 13,732-13,895 ja 14133 Palamuse-Veia-Otsa km 0-0,185

 

Ülevaade projektist

Jalgtee üks osa ehitatakse paremale poole kõrvalmaanteed nr 14206 Nava-Luua-Palamuse (Suur tänav) ning teine osa vasakule poole kõrvalmaanteed nr 14133 Palamuse-Veia-Otsa (O. Lutsu tänav). 
Ehitatava jalgtee laiuseks on 2,5 m. Kalmistu ja Uus tänava vahelises lõigus ehitatakse jalgtee olemasoleva parkla serva. Kalmistu ja Suur tänava ristmikul ehitatakse jalgtee teeületuskoht üle Suur tänava. Uus tänava algusesesse ehitatakse ülekäigurajad üle Suur tänava. Suur tänava ja O. Lutsu tänava äärde on projekteeritud bussipeatus. Uus tänava äärde ehitatakse  2,0 m laiune jalgtee, mis ühendab kaupluse parkla, uue jalgtee ja ülekäiguraja üle Suur tänava. 

Võimalike liikluskorralduste muudatuste kohta leiab info portaalist Tark Tee
 
 

Vaata lisaks