Palamuse jalgtee

15. juuni 2017

15. detsember 2017

130 000€

22%  -   29 000€

Roadplan OÜ

Tref AS

Taalri Varahaldudus AS

Valmis

Ehitustööde eesmärgid


Liiklusohutuse taseme tõstmine Palamuse alevikku jalgtee ehitamisega

Kõrvalmaantee 14137 Jõgeva-Palamuse km 13,732-13,895 ja 14133 Palamuse-Veia-Otsa km 0-0,185

Liikluskorralduse muudatused

Ehituse ajal kehtib ajutine liikluskorraldus ja töötsoonis kehtestatakse kiiruspiirangud.

Ülevaade projektist


Jalgtee üks osa ehitatakse paremale poole kõrvalmaanteed nr 14206 Nava-Luua-Palamuse (Suur tänav) ning teine osa vasakule poole kõrvalmaanteed nr 14133 Palamuse-Veia-Otsa (O. Lutsu tänav). 
Ehitatava jalgtee laiuseks on 2,5 m. Kalmistu ja Uus tänava vahelises lõigus ehitatakse jalgtee olemasoleva parkla serva. Kalmistu ja Suur tänava ristmikul ehitatakse jalgtee teeületuskoht üle Suur tänava. Uus tänava algusesesse ehitatakse ülekäigurajad üle Suur tänava. Suur tänava ja O. Lutsu tänava äärde on projekteeritud bussipeatus. Uus tänava äärde ehitatakse  2,0 m laiune jalgtee, mis ühendab kaupluse parkla, uue jalgtee ja ülekäiguraja üle Suur tänava. 

 

Projekt on jagatud kolmeks etapiks. 2017. aastal ehitatakse I ja III etapp. I etappi rahastab Maanteeamet riigieelarvest, III etappi rahastaja on  Palamuse vald. Projekteeritud on ka II etapp, kuid seda 2017. aastal ei ehitata.