Palasi–Tudu lõigu rekonstrueerimine

1. aprill 2018

31. juuli 2018

909 345€

ExTech Design OÜ

Eesti Teed AS

Valmis

Ehitustööde eesmärgid


Teelõigu amortiseerunud katte rekonstrueerimine teekatte seisukorra, sõidumugavuse ja liiklusohutuse parandamiseks.

Riigitee 88 Rakvere–Rannapungerja lõik km 33–36,3

Liikluskorralduse muudatused

Ehitustööde ajal kehtestatakse kiiruspiiranguid.

Ülevaade projektist


Põhiteele ehitatakse uus ühekihiline asfaltbetoonkate, kaevatakse ja puhastatakse külgkraave ning vahetatakse välja truubid.