Pärnjõe–Viluvere lõigu rekonstrueerimine

Riigitee nr 58 Aluste–Kergu km 0,1–5,9

 

Ülevaade projektist

Rekonstrueeritakse 5,8 km pikkune riigitee lõik, mille käigus tugevdatatakse muldkeha ja ehitatakse kaasaja nõuetele vastav teekonstruktsioon – kahekihiline kate kompleksstabiliseeritud alusel, teekatte markeering, uued liikluskorraldusvahendid.

Võimalike liikluskorralduste muudatuste kohta leiab info portaalist Tark Tee
 

Vaata lisaks