Pärnjõe–Viluvere lõigu rekonstrueerimine

6. mai 2019

6. september 2019

1 873 000€

Reaalprojekt OÜ

Nurme Teedeehitus OÜ

OÜ Teehoiu Partnerid

Ehitamisel

Ehitustööde eesmärgid


Projekti eesmärk on riigitee nr 58 Aluste–Kergu km 0,1–5,9 Pärnjõe–Viluvere lõigu rekonstrueerimine liiklusohtuse taseme parandamiseks ja sõidumugavuse tõstmiseks. Rekonstrueeritav teelõik jääb olemasoleva tee muldkehale, õgvendusi ei ole planeeritud. Olemasolevad mahasõidud säilitatakse, rajatakse ja puhastatakse teekraave.

Riigitee nr 58 Aluste–Kergu km 0,1–5,9

Liikluskorralduse muudatused

Objektil on kehtestatud üldine ehitusaegne kiiruspiirang 70 km/h. Töötsoonides on kiiruspiirang 50 km/h või 30 km/h. Liiklust reguleeritakse fooride, ajutiste märkide ja reguleerijatega. Töövõtja tagab kohalikele elanikele ehituse ajal juurdepääsu kruntidele.

Ülevaade projektist


Rekonstrueeritakse 5,8 km pikkune riigitee lõik, mille käigus tugevdatatakse muldkeha ja ehitatakse kaasaja nõuetele vastav teekonstruktsioon – kahekihiline kate kompleksstabiliseeritud alusel, teekatte markeering, uued liikluskorraldusvahendid.