Pärnu maantee km 12,3-13,04 rekonstrueerimine ning "Pargi ja reisi" parkla ehitamine

Suvi-sügis 2019

2 680 000€

85%  -   2 278 000€

Raalprojekt OÜ

AS YIT Eesti

OÜ P.P. Ehitusjärelevalve

Ehitamisel

Ehitustööde eesmärgid


Põhimaantee 4 Tallinn-Pärnu-Ikla kuulub üle-euroopalisse transpordivõrku TEN-T.

Maantee nr 4 Tallinn-Pärnu-Ika teelõigu km 12,30 – 13,04 ja „Pargi ja Reisi“ parkla põhiprojekt on koostatud vastavalt Talllinna Kommunaalameti tellimusele. Projekti üldised eesmärgid on:

  • linnaliikluses ühistranspordi kasutajate osakaalu suurendamine läbi infrastruktuuri ja erasõidukite parkimisvõimaluste integreerimise,
  • negatiivsete keskkonnamõjude leevendamine jalg- ja jalgrattateede rajamisega,
  • liiklusohutuse suurendamine,
  • tänavate keskkonnaohutuse suurendamine liikluse sujuvamaks muutmisega.
  • Pargi ja Reisi süsteemi parkla rajamine autoliikluse koormuse vähendamiseks Tallinna kesklinnas.
Riigitee nr 4 Tallinn-Pärnu-Ikla km 12,30-13,04

Liikluskorralduse muudatused

Alates 10. juulist suletakse Pärnu maantee km 12,3-12,75 lõigus Teelise tänava poolne osa, seal hulgas kõnnitee. Liiklus säilitatakse 2+1 muutsuunaga lahendusena raudtee poolsel küljel. Hommikusel tipptunnil 7:30-9:30 tagatakse kaks sõidurada linna siseneval suunal ja õhtusel tipptunnil 16:00-18:00 tagatakse kaks sõidurada linnast väljuval suunal. Lõikuse-, Külvi- ja Saagi tänava ligipääsud tagatakse läbi ehitustsooni. Ehitustööga külgnevatelt kõrvalteedelt ja tänavatelt väljasõidul lubatakse ainult parempöörded. Pärnu suunas sõites on esimene võimalus tagasipöördeks Jälgimäe tagasipöördel ning Tallinna suunas sõites enne Vabaduse puiestee ja Pärnu maantee ristumist. Kergliiklejatele rajatakse 1,5 meetri laiune aedadega piiratud koridor alates Circle-K väljasõidust kuni Külvi tänavani, lisaks raudtee poolsel küljel asuva ajutise käigutee kaudu. Linna sisenev ja linnast väljuv ,,Vana-Pääsküla“ ning kaugliinide bussipeatused tõstetakse 100-200 meetrit praegusest asukohast Pärnu poole. Ülal nimetud piirangud I etapi raames kestavad 10.-22.07.2019.

Ülevaade projektist


Kilomeetrile 12,65 ehitatakse ooteala ja bussipeatus valla- ja maakonna bussiliinidele. Rekonstrueeritakse Pääsküla jõe truup, olemasolev sademevete- ja reovee kanalisatsioon, veetorustik, tänavalgustus, sidevarustus, foorisüsteemid ning tõstetakse vajalikus mahus ümber Elektrilevi OÜ-le kuuluv elektrivõrk. Parkla aladele rajatakse drenaaž. Ehitatakse 470 m uusi kergliiklusteid ning rekonstrueeritakse 885 m ulatuses olevaid kergliiklusteid.

Embedded thumbnail for Pärnu maantee km 12,3-13,04 rekonstrueerimine ning "Pargi ja reisi" parkla ehitamine