Pärnu maantee km 12,3-13,04 rekonstrueerimine ning "Pargi ja reisi" parkla ehitamine

Suvi-sügis 2019

2 680 000€

85%  -   2 278 000€

Raalprojekt OÜ

AS YIT Eesti

OÜ P.P. Ehitusjärelevalve

Ehitamisel

Ehitustööde eesmärgid


Põhimaantee 4 Tallinn-Pärnu-Ikla kuulub üle-euroopalisse transpordivõrku TEN-T.

Maantee nr 4 Tallinn-Pärnu-Ika teelõigu km 12,30 – 13,04 ja „Pargi ja Reisi“ parkla põhiprojekt on koostatud vastavalt Talllinna Keskkonna- ja Kommunaalameti tellimusele. Projekti üldised eesmärgid on:

  • linnaliikluses ühistranspordi kasutajate osakaalu suurendamine läbi infrastruktuuri ja erasõidukite parkimisvõimaluste integreerimise,
  • negatiivsete keskkonnamõjude leevendamine jalg- ja jalgrattateede rajamisega,
  • liiklusohutuse suurendamine,
  • tänavate keskkonnaohutuse suurendamine liikluse sujuvamaks muutmisega.
  • Pargi ja Reisi süsteemi parkla rajamine autoliikluse koormuse vähendamiseks Tallinna kesklinnas.
Riigitee nr 4 Tallinn-Pärnu-Ikla km 12,30-13,04

Liikluskorralduse muudatused

19.09 kell 20.00 kuni 20.09 kell 7.30 toimuvad freesimistööd linnast väljuval suunal. Liiklusele on avatud 1+1 sõidurada. Bussipeatused säilitavad oma ajutised asukohad. Tööde ajal võib esineda kõrvalteedelt ja tänavatelt sisse- ja väljasõidul lühiajalisi seisakuid. Jalakäijate ohutuse ülekäikudel tagavad reguleerijad/liikluskorraldajad.

Ülevaade projektist


Kilomeetrile 12,65 ehitatakse ooteala ja bussipeatus valla- ja maakonna bussiliinidele. Rekonstrueeritakse Pääsküla jõe truup, olemasolev sademevete- ja reovee kanalisatsioon, veetorustik, tänavalgustus, sidevarustus, foorisüsteemid ning tõstetakse vajalikus mahus ümber Elektrilevi OÜ-le kuuluv elektrivõrk. Parkla aladele rajatakse drenaaž. Ehitatakse 470 m uusi kergliiklusteid ning rekonstrueeritakse 885 m ulatuses olevaid kergliiklusteid.

Embedded thumbnail for Pärnu maantee km 12,3-13,04 rekonstrueerimine ning "Pargi ja reisi" parkla ehitamine