Pärnu maantee km 12,3–13,04 rekonstrueerimine ning "Pargi ja reisi" parkla ehitamine

5. juuni 2019

12. detsember 2019

2 680 000€

85%  -   2 278 000€

Raalprojekt OÜ

AS YIT Eesti

OÜ P.P. Ehitusjärelevalve

Ehitamisel

Ehitustööde eesmärgid


Põhimaantee 4 Tallinn–Pärnu–Ikla kuulub üle-euroopalisse transpordivõrku TEN-T.

Maantee nr 4 Tallinn–Pärnu–Ikla teelõigu km 12,3–13,04 ning "Pargi ja Reisi" parkla põhiprojekt on koostatud vastavalt Talllinna Keskkonna- ja Kommunaalameti tellimusele. Projekti üldised eesmärgid on:

  • linnaliikluses ühistranspordi kasutajate osakaalu suurendamine läbi infrastruktuuri ja erasõidukite parkimisvõimaluste integreerimise,
  • negatiivsete keskkonnamõjude leevendamine jalg- ja jalgrattateede rajamisega,
  • liiklusohutuse suurendamine,
  • tänavate keskkonnaohutuse suurendamine liikluse sujuvamaks muutmisega.
  • Pargi ja Reisi süsteemi parkla rajamine autoliikluse koormuse vähendamiseks Tallinna kesklinnas.
Riigitee nr 4 Tallinn-Pärnu-Ikla km 12,30-13,04

Liikluskorralduse muudatused

Truupi paigaldatakse kahes etapis ajavahemikul 6.–18. detsember. Kui tekib ootamatuid olukordi, võib töö aeg pikeneda maksimaalselt kolme päeva võrra. Truubi paigaldamine mõjutab liikluskorraldust – mõlemas sõidusuunas jääb avatuks üks sõidurada. Hommikusel tipptunnil 7.30–9.00 ja õhtusel tipptunnil 15.30–18.30 lülitatakse Seljaku tänava ja Pärnu maantee ristmikul foorid kollasele vilkuvale režiimile ja liiklust juhivad reguleerijad. I etapi ajal (6.–11.12.) suletakse Vanasilla ja Nõlvaku tänavalt pääs Pärnu maanteele. Ümbersõit toimub Seljaku tänava kaudu. Ajutiselt nihkub Nõlvaku bussipeatus eraldusribale, kust eemaldatakse sinna paigaldatud kõrge eraldav aed. Pärnu mnt 477, 479, 475, 481 kinnistutele ligipääsemiseks peab sooritama Circle-K väljasõidu juures tagasipööde ümber ohutussaare. II etapi ajal (12.–18.12.) on suletud Pääsküla jõe peal linnast väljuv suund. Liiklusele on tagatud 1+1 lahendus linna siseneval suunal. Harkusse ja Laagri keskusesse pääsemiseks tuleb sooritada parempööre Seljaku tänava ja Pärnu maantee ristmikul. Seljaku tänava väljasõidul muudetakse sõiduradade ja suundade lahendust.

Ülevaade projektist


Kilomeetrile 12,65 ehitatakse ooteala ja bussipeatus valla- ja maakonna bussiliinidele. Rekonstrueeritakse Pääsküla jõe truup, olemasolev sademevete- ja reovee kanalisatsioon, veetorustik, tänavalgustus, sidevarustus, foorisüsteemid ning tõstetakse vajalikus mahus ümber Elektrilevi OÜ-le kuuluv elektrivõrk. Parkla aladele rajatakse drenaaž. Ehitatakse 470 m uusi kergliiklusteid ning rekonstrueeritakse 885 m ulatuses olevaid kergliiklusteid.

Embedded thumbnail for Pärnu maantee km 12,3–13,04 rekonstrueerimine ning "Pargi ja reisi" parkla ehitamine