Pärnu maantee km 12,3–13,04 rekonstrueerimine ning "Pargi ja reisi" parkla ehitamine

5. juuni 2019

12. detsember 2019

2 680 000€

85%  -   2 278 000€

Raalprojekt OÜ

AS YIT Eesti

OÜ P.P. Ehitusjärelevalve

Ehitamisel

Ehitustööde eesmärgid


Põhimaantee 4 Tallinn–Pärnu–Ikla kuulub üle-euroopalisse transpordivõrku TEN-T.

Maantee nr 4 Tallinn–Pärnu–Ikla teelõigu km 12,3–13,04 ning "Pargi ja Reisi" parkla põhiprojekt on koostatud vastavalt Talllinna Keskkonna- ja Kommunaalameti tellimusele. Projekti üldised eesmärgid on:

  • linnaliikluses ühistranspordi kasutajate osakaalu suurendamine läbi infrastruktuuri ja erasõidukite parkimisvõimaluste integreerimise,
  • negatiivsete keskkonnamõjude leevendamine jalg- ja jalgrattateede rajamisega,
  • liiklusohutuse suurendamine,
  • tänavate keskkonnaohutuse suurendamine liikluse sujuvamaks muutmisega.
  • Pargi ja Reisi süsteemi parkla rajamine autoliikluse koormuse vähendamiseks Tallinna kesklinnas.
Riigitee nr 4 Tallinn-Pärnu-Ikla km 12,30-13,04

Liikluskorralduse muudatused

Alates 01. oktoobrist esineb tipptunni välistel aegadel täiendavaid liikluspiiranguid. Hommikusel tipptunnil 7.30–9.30 on tagatud kaks sõidurada linna sisse. Õhtusel tipptunnil 16.00–18.30 on tagatud kaks sõidurada linnast välja. Täiendav piirang, kus on tagatud 1+1 sõiduradade lahendus võib esineda järgmistel aegadel: • tööpäeviti 9.00–16.00 ja 18.30-7.30, • nädalavahetuseti. Muus osas täiendavaid piiranguid ei esine. Ühistranspordile jääb kehtima senine lahendus. Jalakäijatele on läbipääs tagatud. Palume liiklejatel jälgida suunavaid ja selgitavaid märke.

Ülevaade projektist


Kilomeetrile 12,65 ehitatakse ooteala ja bussipeatus valla- ja maakonna bussiliinidele. Rekonstrueeritakse Pääsküla jõe truup, olemasolev sademevete- ja reovee kanalisatsioon, veetorustik, tänavalgustus, sidevarustus, foorisüsteemid ning tõstetakse vajalikus mahus ümber Elektrilevi OÜ-le kuuluv elektrivõrk. Parkla aladele rajatakse drenaaž. Ehitatakse 470 m uusi kergliiklusteid ning rekonstrueeritakse 885 m ulatuses olevaid kergliiklusteid.

Embedded thumbnail for Pärnu maantee km 12,3–13,04 rekonstrueerimine ning "Pargi ja reisi" parkla ehitamine