Pärnu-Tori teelõigu km 12,1-16,8 rekonstrueerimine

Aprill-august 2019

1 700 000€

Landverk OÜ

AS TREV-2 Grupp

Sweco Est OÜ

Ehitamisel

Ehitustööde eesmärgid


Töö eesmärk on lõigu liiklusohutuse taseme tõstmine, teekatte ümberehitus kandevõime tõstmiseks ning seisukorra parandamiseks.

Riigitee 59 Pärnu-Tori km 12,1-16,8

Liikluskorralduse muudatused

Projekti reaaliseerimise tulemusena muutub liikluskorraldus Pärnu–Tori ja Taali–Põlendmaa–Seljametsa ristmikul, kuhu rajatakse liiklussaar. Ehitusaegseid ümbersõite pole ettenähtud. Ajutine liikluskorraldus on planeeritud ajutiste fooride ja reguleerijate kasutamisega.

Ülevaade projektist


Liiklusohutuse taseme tõstmiseks on kasutatud järgnevaid meetmeid:

  • kõik neli riigimaantee bussipeatust on projekteeritud bussitaskutega;
  • Taali ja Urumarja bussipeatustesse kõndimiseks on lähimatest mahasõitudest kuni ooteplatvormini projekteeritud 1,5 m laiused kindlustamata tugipeenrad;
  • kõik maantee plaani- ja püstkõverikud vastavad projekteerimise lähtetasemele rahuldav;
  • PK 159+75 Taali ristmik on keeratud riigimaanteega nr 59 risti, ristmikule on projekteeritud liiklussaar;
  • lõikudesse, kus puudub kohtumisnähtavus, on paigaldatud möödasõitu keelavad liiklusmärgid ja teekattemärgistus;
  • paigaldatakse uued liikluskorraldusvahendid (liiklusmärgid, teekattemärgistus);
  • nähtavust piiravate puude ja võsa likvideerimine ning üksikute puude okste kärpimine.
  • mahasõidud on võimalusel keeratud sõiduteega risti.

Teekatte kandevõime ja seisukorra parandamiseks on ettenähtud rajada järgnev konstruktsioon: olemasolev kate freesitakse, mille peale rajatakse stabiliseeritud alus koos kahekihilise asfaltbetoon kattega.