Pärnu–Tori teelõigu km 5,9-12,1 rekonstrueerimine

Riigitee 59 Pärnu-Tori km 5,9-12,1

 

Ülevaade projektist

Objekti üheks oluliseks osaks on Sindi linna vahelise teelõigu ehitus, kuhu rajatakse uus valgustus, ehitatakse välja uued ja rekonstrueeritakse olemasolevad teeületuskohad, bussipeatused. Uue lahenduse kohaselt on Sindi linna tänavatega ristumistele ette nähtud vasakpöörderajad Pärnu–Sindi suunal.

Rekonstrueeritaval teelõigul asub Kurina sild, kus vahetatakse välja piirded ning paigaldatakse sillale uus katend.

Antud projekti raames rajatakse teelõigule järgnev konstruktsioon: olemasolev kate freesitakse, mille peale rajatakse killustikust kiht ning  kompleksstabiliseeritud alus koos kahekihilise asfaltbetoonkattega.

Üldjuhul mahub uus konstruktsioon olemasolevale muldkehale ära. Projektlahendusega on ette nähtud rekonstrueerida olemasolevat vete ärajuhtimise süsteemi.

Võimalike liikluskorralduste muudatuste kohta leiab info portaalist Tark Tee
 

Vaata lisaks