Pärnu–Tori teelõigu km 5,9-12,1 rekonstrueerimine

16. aprill 2018

31. oktoober 2018

Aprill-oktoober 2018

3 130 000€

OÜ Selektor Projekt

Lemminkäinen Eesti AS

Valmis

Ehitustööde eesmärgid


Rekonstrueerimise eesmärk on liiklusohutuse taseme parandamine ning sõidumugavuse tõstmine koos tee eluea pikendamisega. Projekti tulemusena tagatakse katendile nõuetekohane laiusgabariit, ehitatakse ümber ristmikud ja mahasõidud ning muudetakse ohutumaks Sindi asula vaheline teelõik ja Silla tn ristmik valgustuse rajamisega. Objektist üles freesitud asfaldist ehitatakse tolmuvaba kate riigiteele nr 19333 Uulu-Soometsa-Häädemeeste km 16,1-22,6.

Riigitee 59 Pärnu-Tori km 5,9-12,1

Liikluskorralduse muudatused

Ehitusaegseid ümbersõite pole ettenähtud. Ajutine liikluskorraldus on planeeritud ajutiste fooride ja reguleerijate kasutamisega. Sindi vaheline liikluskorraldus saab olema ehitusperioodil häiritud, mistõttu palume liiklejatel varuda teelõigu läbimiseks rohkem aega või kasutada liiklemiseks ümberkaudseid teid.

Ülevaade projektist


Objekti üheks oluliseks osaks on Sindi linna vahelise teelõigu ehitus, kuhu rajatakse uus valgustus, ehitatakse välja uued ja rekonstrueeritakse olemasolevad teeületuskohad, bussipeatused. Uue lahenduse kohaselt on Sindi linna tänavatega ristumistele ette nähtud vasakpöörderajad Pärnu–Sindi suunal.

Rekonstrueeritaval teelõigul asub Kurina sild, kus vahetatakse välja piirded ning paigaldatakse sillale uus katend.

Antud projekti raames rajatakse teelõigule järgnev konstruktsioon: olemasolev kate freesitakse, mille peale rajatakse killustikust kiht ning  kompleksstabiliseeritud alus koos kahekihilise asfaltbetoonkattega.

Üldjuhul mahub uus konstruktsioon olemasolevale muldkehale ära. Projektlahendusega on ette nähtud rekonstrueerida olemasolevat vete ärajuhtimise süsteemi.