Perila–Jäneda teelõigu remont

19. juuni 2017

18. november 2017

1 300 000€

Reaalprojekt OÜ

AS Tref Nord

OÜ Lindvill

Valmis

Ehitustööde eesmärgid


Eesmärk on teekatte seisukorra, kandevõime, sõidumugavuse ja liiklusohutuse parandamine. Kate ehitatakse 7,5 m laiuseks terve lõigu ulatuses. Muudetakse ohutumaks maantee ristumine Valgehobusemäe ja Kaalepi-Lehtmetsa teega. Antud ristmikul parandatakse nähtavust ning ehitatakse liiklussaar.

Projekteeritud ristumine Valgehobusemäe ja Kaalepi-Lehtmetsa teega
Kõrvalmaantee 11125 km 24,119 – 28,350

Liikluskorralduse muudatused

Ümbersõite ei ole ettenähtud. Tööde tsoonis on kiirus piiratud kuni 30 km/h, vajadusel kasutatakse reguleerijaid/foore.

Ülevaade projektist


Remondilõik algab Harjumaa ja Järvamaa piirilt ja lõppeb Valgehobuse mäe tee ja Kaalepi-Lehtmetsa tee ristmiku läheduses. Põhiteele ehitatakse uus 7,5 m laiune asfaltbetoonkate, kaevatakse uued külgkraavid ja vahetatakse truubid. Muudetakse ohutumaks maantee ristumine Valgehobusemäe ja Kaalepi-Lehtmetsa teega. Antud ristmikul parandatakse nähtavust ning ehitatakse liiklussaar.