Pikknurme-Puurmani 2+1 möödasõidualade ehitus

Põhimaantee nr 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 142,2-146,9

 

Ülevaade projektist

  • Tööd toimuvad 4,7 km pikkusel teelõigul (km 142,2-146,9), kuhu rajatakse 2+1 möödasõidualadega tee.
  • Sõiduraja laius kaherealisel osal on 3,5+3,25 m ja üherealisel osal 3,75 m, eraldusriba laius 1,5 m ja sõiduraja servast kummalegi poole tuleb 1,0 m laiune kindlustatud teepeenar.
  • Kokku on projekteeritud vaheldumisi kaks möödasõidu lõiku pikkusega 1,4 km ja 1,4 km ja nende vahel 0,7 km pikkune piirdega eraldatud 1+1 sõiduradadega lõik. Selleks rajatakse projekteeritaval maanteelõigul olemasolevale 1+1 muldkehale mulde laiendused lisaraja tarbeks.
  • Olemasolev tee rekonstrueeritakse.
  • 2+1 ristlõikega teelõigule paigaldatakse metallist karptalast keskpiire
  • Ehitatakse  uued juurdepääsuteed ning tagasipöördekohad, kohaliku liikluse ühendamiseks olemasoleva teedevõrgustikuga ja juurdepääsuks teeäärsetele kinnistutele.

 

Võimalike liikluskorralduste muudatuste kohta leiab info portaalist Tark Tee
 
 

Vaata lisaks