Põlgaste jalg- ja jalgrattatee ehitus

11. oktoober 2017

31. mai 2018

326 000€

Kanepi Vallavalitsuse poolt tellitud projekt, projekteerija Teeprojektid Tiit Korn FIE

Valmis

Ehitustööde eesmärgid


Põlgaste küla läbiva riigimaantee läheduses asuvad tihedalt koos mitmekorruselised elumajad, kauplus, koolimaja ja mitmed tööstusettevõtted ning liigub palju jalakäijaid ja jalgrattureid. Eesmärk on tõsta liiklusohutust rajades Põlgaste külla kergliiklustee koos valgustusega.

Kõrvalmaantee 18175 Põlgaste–Roosi km 0,0-1,23

Liikluskorralduse muudatused

Ehituse ajal kehtestatakse kiiruspiirangud.

Ülevaade projektist


Kergliiklustee koos valgustusega pikkuses 1230 meetri (550m+680m) ulatuses ehitatakse eraldi muldel 2,5 m laiuse asfaltkattega. 

 

Etapid

I etapp – kõrvalmaantee 18175 Põlgaste–Roosi km 0,0-0,55 asuva jalg- ja jalgrattatee ehitus koos valgustusega.
II etapp – kõrvalmaantee 18175 Põlgaste–Roosi km 0,55-1,23 asuva jalg- ja jalgrattatee ehitus koos valgustusega.