Põlgaste jalg- ja jalgrattatee ehitus

Kõrvalmaantee 18175 Põlgaste–Roosi km 0,0-1,23

 

Ülevaade projektist

Kergliiklustee koos valgustusega pikkuses 1230 meetri (550m+680m) ulatuses ehitatakse eraldi muldel 2,5 m laiuse asfaltkattega. 

Võimalike liikluskorralduste muudatuste kohta leiab info portaalist Tark Tee
 
 

Vaata lisaks